Aan de Maan
Language: Dutch (Nederlands) 
Toon ons uw luister, o zilveren Maan!
    Rijs uit het meer.
  Lach den zwervenden scheepling aan.
Straal, op 's wandelaars donkere baan,
   In uw lieflijkheid neêr.

Waar zonder hoop de Verlatene smacht,
    Schemere uw gloog.
  Waar, naar troosteleze afscheidsklagt,
Blij hereenen de Minnenden wacht,
   Breke uw glinstering door.

 Schoon is de Dag, als zijn purpere gloed
   Vorstelijk stijgt; --
 Als hij zingend de ontwaakten groet!
Maar uw komst is den peinzenden zoet,
  Gij, die flonkert - en zwijgt!

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2013-09-19
Line count: 15
Word count: 77