Երեք ռոմանս Գարսիա Լորկաի = Three Romances on Poems by Federico García Lorca

Song Cycle by Tigran Mansurian (b. 1939)

Word count: 98

1. Փոքրիկ մադրիգալ [sung text checked 1 time]

Չորս նռնենի կա
Աճած քո այգում: 
(Առ իմ սիրտը 
նոր):
Չորս կիպարիսներ
Կաճեն քո այգում: 
(Առ իմ սիրտը 
հին):
Արեգակ, լուսին:
Եվ հետո, հետո,
Ոչ սիրտ,
    Ոչ այգի:

Authorship

Based on

Go to the single-text view

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

2. Արձագանք [sung text checked 1 time]

Առավոտն արդեն
Ծաղկի պես բացվեց: 
(Հիշո՞ւմ ես
Արդյոք աղջամուղջը դու):
Շապահը լուսնի`
Հոտավետ ցուրտ է սփռում չորսբոլոր: 
(Հիշո՞ւմ ես
Արդյոք հայացքն ամառվա): 

Authorship

Based on

Go to the single-text view

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

3. Կորդովայի բնակարաններում [sung text checked 1 time]

բնակարաններում Ծանրորեն իջավ գիշերը մռայլ:
Տան լուսամուտներն ամուր փակեցին
Եվ պաշտպանվեցին աստղերի լույսից:
Սենյակում մեռած աղջիկն է քնել,
Եվ կարմիր վարդն է թաքնվել նրա
Սև մազերի մեջ: 
Եվ լուսամուտի վանդակի վրա
Վեց սոխակ նրա կորուստն են ողբում:

Եվ հեռանում են մարդիկ հառաչով:
Եվ կիթառներն են քամու դեմ հնչում:

Authorship

Based on

Go to the single-text view

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]