Tre körvisor a capella

by Wilhelm (Vilhelm) Eugen Stenhammar (1871 - 1927)

1. September [sung text checked 1 time]

Alle de voksende Skygger
Har vævet sig sammen til en,
Ensom paa Himmelen lyser
En Stjærne saa straalende ren,
Skyerne have saa tunge Drømme,
Blomsternes Øjne i Duggraad svømme,
Underligt Aftenvinden 
Suser i Linden.

Authorship:

See other settings of this text.

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

  • FRE French (Français) (Pierre Mathé) , copyright © 2011, (re)printed on this website with kind permission
  • GER German (Deutsch) [singable] (Bertram Kottmann) , copyright © 2016, (re)printed on this website with kind permission

Note: modern Danish uses 'å' instead of 'aa' and does not capitalize nouns. It is also common not to capitalize the beginning of each line in modern publications. Here is the modernized version:

Alle de voksende skygger
har vævet sig sammen til en.
Ensom på himmelen lyser
en stjerne så strålende ren.
Skyerne have så tunge drømme,
blomsternes øjne i duggråd svømme,
underligt aftenvinden
suser i linden.


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

2. I Seraillets Have [sung text checked 1 time]

Rosen sænker sit Hoved, tungt
Af Dug og Duft,
Og Pinjerne svaje saa tyst og mat
i lumre Luft.
Kilderne vælte det tunge Sølv
I døsig Ro,
Minareterne pege mod Himlen op
I Tyrketro,
Og Halvmaanen driver saa jævnt afsted
Over det jævne Blaa,
Og den kysser Rosers og Liljers Flok,
Alle de Blomster smaa
I Seraillets Have,
I Seraillets Have.

Authorship:

See other settings of this text.

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

  • FRE French (Français) (Pierre Mathé) , copyright © 2011, (re)printed on this website with kind permission
  • GER German (Deutsch) (Bertram Kottmann) , "Im Park des Serail", copyright © 2021, (re)printed on this website with kind permission

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

3. Havde jeg, o havde jeg [sung text checked 1 time]

[...og sang af fuld Hals, uden at ane, 
hvad det var, han sang, saa travlt havde 
han med Regnen:]1

Havde jeg, o havde jeg en Dattersøn, o ja!
Og en Kiste med mange, mange Penge,
Saa havde jeg vel ogsaa havt en [Datter]2, o ja!
Og Huus og Hjem og Marker og Enge.

Havde jeg, o havde jeg en Datterlil, o ja!
Og Huus og Hjem og Marker og Enge,
Saa havde jeg vel ogsaa havt en Kjærrest, o ja!
Med Kister med mange, mange Penge.

Authorship:

See other settings of this text.

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

  • FRE French (Français) (Pierre Mathé) , "J'avais, ô j'avais", copyright © 2011, (re)printed on this website with kind permission
  • GER German (Deutsch) (Bertram Kottmann) , copyright © 2016, (re)printed on this website with kind permission

View original text (without footnotes)
1 omitted by Stenhammar ; Nielsen: "...og saa sang han af fuld hals, uden at ane, hvad det var han sang:"
2 Nielsen: "Datterlil"

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]
Total word count: 181