Ur Idyll och epigram af J L Runeberg

Song Cycle by Johan August Söderman (1832 - 1876)

Word count: 59

?. Flyg ej undan [sung text checked 1 time]

Vill du veta skälmska flicka
Hur om hösten Vakor fångas?
Jag skall vara fågelfängarn,
Du skall låtsa vara Vaka.
Märk hur fågelfängarn talar:
"Flyg ej undan, sköna Vaka,
Sitt på klasen trygg och stilla,
Snaran gör dig ingen skada,
Snaran vill din hals blott smeka."
Ha, din skalk, du lät dig fånga;
[Kyss mig nu]1, så skall du slippa.

Authorship

See other settings of this text.

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

  • FRE French (Français) (Pierre Mathé) , "Ne t'envole pas", copyright © 2014, (re)printed on this website with kind permission

View original text (without footnotes)
1 Bratt: "Kyss mej då"

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]