×

It's been 3 years since our last fund-raising drive. Help us keep the Archive free to the public. Your donation will fund the ongoing development of the world's oldest and largest online database of vocal texts and translations.

Translation © by Lau Kanen

Die Liebe des Nächsten
Language: German (Deutsch) 
Available translation(s): CAT DUT ENG FRE ITA
So jemand spricht: Ich liebe Gott,
Und haßt doch seine Brüder,
Der treibt mit Gottes Wahrheit Spott
Und reißt sie ganz darnieder.
Gott ist die Lieb, und will, daß ich
Den Nächsten liebe, gleich als mich.

Wer dieser Erden Güter hat,
Und sieht die Brüder leiden,
Und macht den Hungrigen nicht satt,
Läßt Nackende nicht kleiden;
Der ist ein Feind der ersten Pflicht,
Und hat die Liebe Gottes nicht.

Wer seines Nächsten Ehre schmäht,
Und gern sie schmähen höret;
Sich freut, wenn sich sein Feind vergeht,
Und nichts zum Besten kehret;
Nicht dem Verleumder widerspricht;
Der liebt auch seinen Bruder nicht.

Wer zwar mit Rat, mit Trost und Schutz
Den Nächsten unterstützet,
Doch nur aus Stolz, aus Eigennutz,
Aus Weichlichkeit ihm nützet;
Nicht aus Gehorsam, nicht aus Pflicht;
Der liebt auch seinen Nächsten nicht.

Wer harret, bis ihn anzuflehn,
Ein Dürftiger erst erscheinet,
Nicht eilt, dem Frommen beizustehn,
Der im Verborgnen weinet;
Nicht gütig forscht, ob's ihm gebricht;
Der liebt auch seinen Nächsten nicht.

Wer andre, wenn er sie beschirmt,
Mit Härt und Vorwurf quälet,
Und ohne Nachsicht straft und stürmt,
So bald sein Nächster fehlet;
Wie bleibt bei seinem Ungestüm
Die Liebe Gottes wohl in ihm?

Wer für der Armen Heil und Zucht
Mit Rat und Tat nicht wachet,
Dem Übel nicht zu wehren sucht,
Das oft sie dürftig machet;
Nur sorglos ihnen Gaben gibt;
Der hat sie wenig noch geliebt.

Wahr ist es, du vermagst es nicht,
Stets durch die Tat zu lieben.
Doch bist du nur geneigt, die Pflicht
Getreulich auszuüben,
Und wünschest dir die Kraft dazu,
Und sorgst dafür: so liebest du.

Ermattet dieser Trieb in dir:
So such ihn zu beleben.
Sprich oft: Gott ist die Lieb, und mir
Hat er sein Bild gegeben.
Denk oft: Gott, was ich bin, ist dein;
Sollt ich, gleich dir, nicht gütig sein?

Wir haben einen Gott und Herrn,
Sind eines Leibes Glieder;
Drum diene deinem Nächsten gern;
Denn wir sind alle Brüder.
Gott schuf die Welt nicht bloß für mich; 
Mein Nächster ist sein Kind, wie ich.

Ein Heil ist unser aller Gut.
Ich sollte Brüder hassen,
Die Gott durch seines Sohnes Blut
So hoch erkaufen lassen?
Daß Gott mich schuf, und mich versühnt,
Hab ich dies mehr, als sie, verdient?

Du schenkst mir täglich so viel Schuld,
Du Herr von meinen Tagen!
Ich aber sollte nicht Geduld
Mit meinen Brüdern tragen?
Dem nicht verzeihn, dem du vergibst,
Und den nicht lieben, den du liebst?

Was ich den Frommen hier getan,
Dem Kleinsten auch von diesen,
Das sieht Er, mein Erlöser, an,
Als hätt ich's ihm erwiesen.
Und ich, ich sollt ein Mensch noch sein,
Und Gott in Brüdern nicht erfreun?

Ein unbarmherziges Gericht
Wird über den ergehen,
Der nicht barmherzig ist, der nicht
Die rettet, die ihn flehen.
Drum gib mir, Gott! durch deinen Geist
Ein Herz, das dich durch Liebe preist.

L. Beethoven sets stanza 1
C. Bach sets stanzas 1, 9-10, 13

Authorship:

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive):

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • CAT Catalan (Català) (Jordi López Jové) , "L’amor al pròxim", copyright © 2020, (re)printed on this website with kind permission
 • DUT Dutch (Nederlands) [singable] (Lau Kanen) , "De liefde tot de naaste", copyright © 2014, (re)printed on this website with kind permission
 • ENG English (Emily Ezust) , "Love of one's neighbor", copyright ©
 • FRE French (Français) (Angelika Frenzel) , "L'Amour du prochain", copyright © 2003, (re)printed on this website with kind permission
 • ITA Italian (Italiano) (Amelia Maria Imbarrato) , "L'amore per il prossimo", copyright © 2006, (re)printed on this website with kind permission


Researcher for this text: Vinzenz Haab

This text was added to the website between May 1995 and September 2003.
Line count: 84
Word count: 475

De liefde tot de naaste
Language: Dutch (Nederlands)  after the German (Deutsch) 
Als iemand zegt: ik houd van God,
Maar haat draagt tot zijn broeders,
Die drijft met Gods gebod de spot
En kwetst de waarheidshoeders.
God heeft ons lief; van Hem ik moet
De naaste koest’ren als mijn bloed.
 
Wie hier op aarde goed’ren heeft,
Maar ziet zijn broeders lijden,
En aan de hong’rigen niets geeft,
De naakten naakt laat blijven,
Die handelt tegen d’ eerste plicht,
En geeft Gods liefde geen gezicht.
 
Wie iemands eer besmeurt met smaad
En graag die hoort besmeuren,
En lacht, als ’t lot zijn vijand slaat,
En niets goeds laat gebeuren,
De lasteraar geen weerwoord biedt,
Die houdt ook van zijn broeder niet.
 
Wie wel met raad, met troost en praat
De naaste hulp en steun biedt,
Maar slechts uit trots, ten eigen baat,
Uit slapheid hem te hulp schiet;
Niet daar ’t geweten ’t hem gebiedt,
Die houdt ook van zijn naaste niet.
 
Wie wacht totdat een arme ziel
Komt vragen of hij brood geeft,
En talmt, te helpen de schlemiel 
Die in ’t verborg’ne nood heeft,
Niet vriend’lijk vraagt “Wat heb je niet?”,
Die houdt ook van zijn naaste niet.
 
Wie and’ren, als hij ze beschermt,
Verwijten maakt en neertrapt,
Die ongenadig straft en kermt,
Zodra zijn naaste misstapt,
Hoe blijft bij zoveel drift en klem
De liefde Gods dan wel in hem?
 
Wie niet met raad en daad en kracht
Voor armen werkt aan orde,
Het kwade niet te weren tracht,
Waardoor zij arm vaak worden,
Slechts achteloos hen gaven schenkt,
Meen niet, dat hij veel liefde brengt.
 
’t Is waar, het valt bepaald niet licht,
Naar liefdes norm te leven,
Maar ben je wel bereid, je plicht
Getrouw'lijk na te streven,
En wens je daarvoor kracht en moed,
En zorgt ervoor; dan is het goed.
 
Komt deze drang in dood getij,
Wek hem opnieuw tot leven.
Zeg vaak: God heeft ons lief, en mij
Heeft hij zijn beeld gegeven.
Denk vaak: ik ben, God, uw domein;
Moet ik, als gij, niet vriend’lijk zijn?
 
Wij hebben slechts één God en heer,
En zijn elkanders hoeders;
De naaste dienen, zie ’t als eer,
Want wij zijn allen broeders.
God schiep het al niet slechts voor mij,
Zijn kind ben ik, maar zijn ook zij.
 
Eén heil, ja, is ons aller goed.
Mag ik dan broeders haten,
Die God zijn lieve Zoon met bloed
Zo duur heeft kopen laten?
Dat God mij schiep, en werd mijn vriend,
Heb ik dat meer dan zij verdiend?
 
Gij schrapt mij daag’lijks zoveel schuld,
Gij, meester van mijn dagen!
Zou ik dan ook niet met geduld
Mijn broeders last mee dragen?
Hem niet vergeven die ‘t berouwt,
En houden niet van wie Gij houdt?
 
Wat ik voor vromen heb gedaan.
De kleinste ook van dezen,
Dat rekent mijn Verlosser aan
Als had ik ’t Hem bewezen.
En ik, zou ik een mens nog zijn,
Gaf ‘k in mijn broeders God chagrijn?
 
Een onbarmhartig streng gericht
Zal hem zijn daden wreken
Die harteloos verzaakt zijn plicht,
Te redden wie hem smeken.
Geef daarom, God, mij door uw Geest
Een hart vol liefde dat geneest.

Authorship:

 • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2014 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., please ask the copyright-holder(s) directly.

  Lau Kanen.  Contact: boudewijnkanen (AT) gmail (DOT) com


  If the copyright-holder(s) are unreachable for three business days, please write to:


Based on:

 

This text was added to the website: 2014-08-04
Line count: 84
Word count: 515