by Charles Baudelaire (1821 - 1867)
Translation by Jaroslav Vrchlický (1853 - 1912)

L'âme du vin
Language: French (Français) 
Un soir, l'âme du vin chantait dans les bouteilles:
"Homme, vers toi je pousse, ô cher déshérité,
Sous ma prison de verre et mes cires vermeilles,
Un chant plein de lumière et de fraternité!

"Je sais combien il faut, sur la colline en flamme,
De peine, de sueur et de soleil cuisant
Pour engendrer ma vie et pour me donner l'âme;
Mais je ne serai point ingrat ni malfaisant,

"Car j'éprouve une joie immense quand je tombe
Dans le gosier d'un homme usé par ses travaux,
Et sa chaude poitrine est une douce tombe
Où je me plais bien mieux que dans mes froids caveaux.

"Entends-tu retentir les refrains des dimanches
Et l'espoir qui gazouille en mon sein palpitant?
Les coudes sur la table et retroussant tes manches,
Tu me glorifieras et tu seras content;

"J'allumerai les yeux de ta femme ravie;
A ton fils je rendrai sa force et ses couleurs
Et serai pour ce frêle athlète de la vie
L'huile qui raffermit les muscles des lutteurs.

"En toi je tomberai, végétale ambroisie,
Grain précieux jeté par l'éternel Semeur,
Pour que de notre amour naisse la poésie
Qui jaillira vers Dieu comme une rare fleur! "

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Settings in other languages, adaptations, or excerpts:

Other available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2004-01-21
Line count: 24
Word count: 197

Duše vína
Language: Czech (Čeština)  after the French (Français) 
Byl večer, ve láhvích tu pěla duše vína:
„Ó poslyš člověče, jak z mého vězení,
kde sklo mne závistné a třpytná pečeť spíná,
zní píseň bratrství a píseň nadšení!

Já umím ocenit, vím co to stojí potu,
co práce na vrších, kde praží slunce svit,
mně duši vdechnouti, mne lákat ku životu —
leč nechci nevděčnou ni zlomyslnou být!

Hned bujné veselí a radost srdce jímá,
když padnu po práci do hrdel žíznivých,
ve hrudi člověka se v teple sladce dřímá,
to lepší pro mne hrob než v sklepích mrazivých.

Zda slyšíš naději v mých ňadrech vířit prudce?
a písní svátečních zda slyšíš ozvěny?
Ty lokty na stole a vykasané ruce
mne budeš velebit a budeš blažený!

Ve zraku ženy tvé zas požár vášně vznítím
a sílu do svalů a barvu v obličej
dám tvému synovi, by athletou byl žitím,
mu budu olejem, jenž bude sílit jej.

Já padnu v duši tvou jak zrnko ambrosie,
jež věčný rozsévač ti hodil v objetí,
a z naší lásky, věř, se zrodí poesie,
jež, vzácná květina, vstříc bohu zaletí!“

Confirmed with Poesie francouzská nové doby. Překlad Jaroslav Vrchlický, Praha : Ed. Grégr, 1877, page 52.


Authorship

Based on

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

    [ None yet in the database ]


Researcher for this text: Andrew Schneider [Guest Editor]

This text was added to the website: 2019-05-13
Line count: 24
Word count: 176