by Charles Polydore de Mont (1857 - 1931), as Pol de Mont

Grafbloeme
Language: Dutch (Nederlands) 
Daar bloeit op het graf een vergeetmijniet,
diep tusschen de treurende halmen.
Daar hijt door de gerzen een rouwvol lied,
de wind  zingt er doodenpsalmen.

Het houtene kruisken bedekt den grond,
verbroken, vermolmd, verlaten.
Het klimmerblaadje slingert er rond . . .
Wat kan het der Doode baten?

De winden ruischen al over het graf,
en laten hun "Requiem" hooren;
zij schudden van 't loover den dauwdrop af.
Die zal, wie daar sluimert, niet storen!

Daar bloeit op het graf een vergeetmijniet,
de wind zingt er doodenpsalmen.
Ach! zij, die daar sluimert, zij trilt bij het lied
en zucht, diep onder de halmen.

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Settings in other languages, adaptations, or excerpts:


Researcher for this text: Malcolm Wren [Guest Editor]

This text was added to the website: 2016-06-14
Line count: 16
Word count: 103