by Charles Polydore de Mont (1857 - 1931), as Pol de Mont

Raven
Language: Dutch (Nederlands) 
Gij zijt gestorven, en rust daar zoo zoet,
en ligt daar zoo stil in uw doodkist neer . . .
Maar ach! al die min, die mijn hert heeft gevoed,
maar ach! al die droomen van 't dichtergemoed,
die bleven, die bleven, en roepen U weer!

Gij zijt gestorven, en rust daar zoo zoet,
en ligt daar zoo kalm onder 't wuivende gras . . .
Maar ach! al mijn hopen, in aakligen gloed,
als pikzwarte raven met bekken vol bloed,
doorboren mijn boezem met spottend gekras!

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Settings in other languages, adaptations, or excerpts:


Researcher for this text: Malcolm Wren [Guest Editor]

This text was added to the website: 2016-06-14
Line count: 10
Word count: 87