by Charles Polydore de Mont (1857 - 1931), as Pol de Mont

Avond
Language: Dutch (Nederlands) 
Wij zaten, 't hert vol wonne,
in d'avondschijn te droomen,
en volgden de roode zonne,
die neerzonk achter de boomen.

Ons zielen neurden een avondlied,
en dachten aan sterven noch scheiden!
Wij zagen het niet, wij voelden het niet:
een spook zat tusschen ons beiden!

Daar zat het, onbewogen,
en toen ik u kwam to omarmen,
toen brandden zoo wild zijne oogen,
toen reikte 't u, grijnzend, de armen!

En toen gij mij zwoert: "in eeuwigheid!"
toen sprong het van wellust in 't ronde,
toen maakte het licht uw doodbed bereid
op 't kerkhof, en mat er den gronde!

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Settings in other languages, adaptations, or excerpts:


Researcher for this text: Malcolm Wren [Guest Editor]

This text was added to the website: 2016-06-14
Line count: 16
Word count: 99