by Charles Polydore de Mont (1857 - 1931), as Pol de Mont

Schoonslaapsterken
Language: Dutch (Nederlands) 
En 'k heb U in een droom gezien,
op het bruidsbed, - tusschen vier planken!
Gij laagt daar zoo blank in uw sneeuwen gewaad,
zoo rein was de lach op uw doode gelaat,
Schoonslaapsterken, - tusschen vier planken! . . . 

En wonderer bloemen, in lentepracht,
ontsproten rond uwe sponde . . .
O schrik! aan uw rechterzijde, daar zat
de afschuwlike spinster, de Dood, en bad,
domslapend, naast uwe sponde!

Ik was, ach! de Prins, due u wekken moest:
" Schoonslaapsterken, wouds du ontwaken?" - 
Ik zoende U zoo hoopvol, zoo minnend de wang,
ik noemde U bij naam en herhaalde 't zoo lang!
Maar de slapende spinster, die lachte!

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Settings in other languages, adaptations, or excerpts:


Researcher for this text: Malcolm Wren [Guest Editor]

This text was added to the website: 2016-06-14
Line count: 15
Word count: 111