by Charles Polydore de Mont (1857 - 1931), as Pol de Mont

Doden ‑ Verloving 
Language: Dutch (Nederlands) 
Hou op, hou op met slapen, en schei met droomen uit!
Thans wordt onze echte bezegeld, - du bleeke, zoete bruid!
De linden zullen ruischen, vol wondren vooglenzang,
de sterren zullen beschijnen den zwijgenden bruiloftgang!

O kom! De feeststoet nadert, de klokken luiden alreê,
en in den nevel dagen de priesters wit als snee . . .
De linden zullen ruischen, vol wondren vooglenzang,
de sterren zullen beschijnen den zwijgenden bruiloftgang!

De maan, een reuzenhostie, bekroont den heuvelkling.
Daar schenk ik U, te pande, den gouden vingerring.
Hou op, hou op met slapen, en schei met droomen uit!
Ik prang U in mijne armen, du bleeke, zoete bruid!

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Settings in other languages, adaptations, or excerpts:


Researcher for this text: Malcolm Wren [Guest Editor]

This text was added to the website: 2016-06-14
Line count: 12
Word count: 108