by Charles Polydore de Mont (1857 - 1931), as Pol de Mont

'Die Todten reiten schnell' (Motto van Gottfried August Bürger)
Language: Dutch (Nederlands) 
Wie draaft zoo laat, in spokender jacht,
alleen door den donkeren zomernacht?
Een blinkende zeis in een knooklige vuist,
een pikzwart kleed, waar de wind in ruischt!
De sterren pinken zoo vreemd, zoo hel!
Hoerra! Verliefden rijden snel!

"Och! neem mij met u door den spokenden nacht,
och! neem mij met u, waar het bruidje mij wacht!
Mijn hert is dood! Mijn licht is uit!
Och! voer mij met u in den arm mijner Bruid!"
De sterren pinken zoo vreemd, zoo hel!
Hoerra! Verliefden rijden snel!

"Och! neem mij met u door den spokenden nacht,
de plankende kist is zoo donzig, zoo zacht!
Daar leg ik voor immer mijn hand in heur hand.
Vereend in den Dood is de machtigste band!"
De sterren pinken zoo wild, zoo hel!
Hoerra! De Dooden rijden snel!

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Settings in other languages, adaptations, or excerpts:


Researcher for this text: Malcolm Wren [Guest Editor]

This text was added to the website: 2016-06-14
Line count: 18
Word count: 133