Naar Dagen er bortgangen Og Natten...
Language: Danish (Dansk) 
Naar Dagen er bortgangen Og Natten falder paa,
Og alle de smaa Stjerneer Paa Himmelbuen gaae;
Da slumrer vel mit Øje, Men Tanken iler frem
Og søger gjennem Sværmen Til sit elskede Hjem.

Naar Solen atter straaler, Da taler vel min Mund; 
Det synes, som jeg er der, Men ak! det synes kun; 
Thi mens min Tunge taler, Mit Hjerte iler frem
Og søger gjennem Sværmen Til sit elskede Hjem.

Urolig er min Slummer, Ustadig er min Gang;
Og fjernt fra Harpens Stænge Flygter modløs min Sang; 
Min Tanke og mit Hjerte — Ak, vil du huse dem?
I Himlen og paa Jorden De har ej andet Hjem!

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Malcolm Wren [Guest Editor]

This text was added to the website: 2017-09-19
Line count: 12
Word count: 108