Trahit sua ...
Language: Dutch (Nederlands) 
Schipper, die met vlugge zeilen
Over 't wijde water vliegt,
Hebt gij ooit de zee zien peilen,
Die het ranke bootje wiegt?
Neen! mmar 't is zoo lustig, varen
Diep en dieper in het meer;
En, de wentelende baren
brachten mij zoo dikwijls weêr.

Jager, die met stoute schreden
Op den rug der rotsen klimt,
Ziet gij nimmer naar beneden
Hoe er de afgrond gaapt en grimt?
Ja! maar 't lust mij zoo daar boven,
Hooger dan het wolkenheer;
En, langs rotsen diepgekloven
Bracht mij 't bergpad immer weêr.

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Settings in other languages, adaptations, or excerpts:

  • Also set in German (Deutsch), a translation by Anonymous/Unidentified Artist ; composed by Edgar Pierre Joseph Tinel.

Researcher for this text: Johann Winkler

This text was added to the website: 2021-02-05
Line count: 16
Word count: 89