by Josef Julius Wecksell (1838 - 1907)

Var det en dröm?
Language: Swedish (Svenska) 
Available translation(s): ENG FIN FRE GER
Var det en dröm, att ljuvt en gång
jag var ditt hjärtas vän?
Jag minns det som en tystnad sång,
då strängen darrar än.

Jag minns en törnros av dig skänkt,
en blick så blyg och öm;
jag minns en avskedstår, som blänkt.
Var allt, var allt en dröm?

En dröm lik sippans liv så kort
uti en vårgrön ängd,
vars fägring hastigt vissnar bort
för nya blommors mängd.

Men mången natt jag hör en röst
vid bittra tårars ström:
göm djupt dess minne i ditt bröst,
det var din bästa dröm!

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

  • ENG English (David McCleery) , "Was it a dream?", copyright © 2018, (re)printed on this website with kind permission
  • FIN Finnish (Suomi) (Erkki Pullinen) , "Oliko se unta?", copyright © 2010, (re)printed on this website with kind permission
  • FRE French (Français) (Guy Laffaille) , "Était-ce un rêve ?", copyright © 2012, (re)printed on this website with kind permission
  • GER German (Deutsch) (Bertram Kottmann) , "War es ein Traum", copyright © 2015, (re)printed on this website with kind permission


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website between May 1995 and September 2003.
Line count: 16
Word count: 92