by Robert Burns (1759 - 1796)
Translation by Josef Václav Sládek (1845 - 1912)

O, were I on Parnassus' hill
Language: Scottish (Scots) 
O were I on Parnassus hill;
Or had o' Helicon my fill;
That I might catch poetic skill,
 To sing how dear I love thee.
But Nith maun be my Muses well,
My Muse maun be thy bonie sell;
On Corsincon I'll glowr and spell,
 And write how dear I love thee.

Then come, sweet Muse, inspire my lay!
For a' the lee-lang simmer's day,
I couldna sing, I couldna say,
 How much, how dear, I love thee.
I see thee dancing o'er the green,
Thy waist sae jimp, thy limbs sae clean,
Thy tempting lips, thy roguish een -
 By Heaven and Earth I love thee.

By night, by day, a-field, at hame,
The thoughts o' thee my breast inflame;
And ay I muse and sing thy name,
 I only live to love thee.
Tho' I were doom'd to wander on,
Beyond the sea, beyond the sun,
Till my last, weary sand was run;
 Till then - and then I love thee.

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website between May 1995 and September 2003.
Line count: 24
Word count: 163

Ó, kéž bych na Parnassu žil
Language: Czech (Čeština)  after the Scottish (Scots) 
Ó, kéž bych na Parnassu žil,
neb z Heliconu měl svůj díl,
ó, jak bych zpíval, jak bych snil,
  jak vroucně miluji tě!
Však moje Musa těkavá
zde podle Nithu zůstává,
a Corsincon mi šeptává,
  jak vroucně miluji tě!

Tož, sladká Muso, přijď jen sem, —
neb celým božím, letním dnem
bych nemoh’ říci v zpěvu svém,
  jak vroucně miluji tě!
Já vidím tančit nožky tvé,
tvůj útlý bok mne k sobě zve,
a šelmovských tvých očí dvé; —
  ba vroucně miluji tě.

I ať je noc i ať je den,
má prsa tebou hoří jen
a nejsladší mi ze všech jmen
  je tvé, jak miluji tě!
A kdybych musel blouditi
až tam, kde slunce nesvítí,
vzdech poslední, ach, poví ti,
  jak vroucně miluji tě!

Confirmed with BURNS, Robert. Výbor z písní a ballad, translated by Josef Václav Sládek, Praha: J. Otto, 1892.


Authorship

Based on

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

  [ None yet in the database ]


Researcher for this text: Andrew Schneider [Guest Editor]

This text was added to the website: 2019-08-12
Line count: 24
Word count: 125