by Johan Ludvig Runeberg (1804 - 1877)

Hvilken sällhet skön att synas
Language: Swedish (Svenska) 
Hvilken fröjd att vara vacker,
Hvilken sällhet skön att synas!
Vore jag så mörk som mången,
Ful som flere andra flickor,
Fick jag ej i källor skåda,
Ej i bäckar se mitt anlet;
Källans skönhet kunde störas,
Bäckens silfver sotbesmittas.
Tordes knappt på ängen träda,
Att ej blomstren skulle skrämmas,
Blomma hviska tyst till blomma:
Är det nässlan, är det tisteln,
Kanske kardborrn sjelf, som kommer?

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Settings in other languages, adaptations, or excerpts:

  • Also set in German (Deutsch), a translation by Ture Rangström (1884 - 1947) , "Welche Wonne schön zu scheinen" ; composed by Ture Rangström.

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2008-08-28
Line count: 13
Word count: 66