Daar hipt en wipt, den tak omtrent
Language: Dutch (Nederlands) 
Daar hipt en wipt, den tak omtrent,
een pimpermeesk', half zonneblend;
en 'k hoor zijn bekske, naaldefijn,
herhalend en [hertalend]1 zijn,
hoe ['t]2 blijde en hoe 't ja vromer is,
nadien 't nu eenmaal zomer is3.
Ja-wel, mijn kleentje, en meê met u,
zoo hipt mijn herte en wipt het nu,
vol hope, [omdat 't weêr]4 zonneschijn
verblijden zal, en zomer zijn!

About the headline (FAQ)

View original text (without footnotes)
Spelling change used by D'Hooghe: pimpermeesk' -> pimpermeeske
Spelling change used by De Vocht: herte -> hert
Spelling change used by Smit Sibinga: naaldefijn -> naaldenfijn
Spelling change used by Wierts: weêr -> weer
Spelling change used by Zagwijn: meê -> mee

1 Celis, De Vocht, Smit Sibinga, Wierts (voice and piano setting), Zagwijn: "herhalend"
2 omitted by Smit Sibinga.
3 Wierts adds "nu 't zomer is"
4 Celis: "omdat weêr"; Smit Sibinga: "omdat het weer"

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

Text added to the website: 2008-09-20 00:00:00
Last modified: 2014-06-16 10:02:56
Line count: 10
Word count: 62