Aleer het licht ten avond raakt
Language: Dutch (Nederlands) 
     Te lucis ante terminum...

Aleer het licht ten avond raakt,
o Schepper aller dingen, waakt
en zorgt voor ons, die al den tijd,
- wij bidden u, - bermhertig zijt!

Voor droomgedrochten, die 't verstand
verbazen, berge ons uwe hand;
en 's vijands onraad, ingesnoerd,
ons lichaam late onaangeroerd!

o Vader, in uw mildheid groot,
met God den Zone, uws zelfs genoot,
die eeuwig God zijt, Heilig Geest,
vertroost ons al, van minst tot meest!

About the headline (FAQ)

Spelling changes used by Ras: den tijd -> de tijd; bermhertig -> barmhartig ; den Zone -> de Zone
Spelling changes used by Hekhuis: den tijd -> de tijd; den Zone -> de Zoone

Authorship:

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive):


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2008-10-02
Line count: 13
Word count: 76