Ik droome alreê van u, mijn kind
Language: Dutch (Nederlands) 
Ik droome alreê van u, mijn kind,
en van de blijde dagen, [de dagen]1,
dat samen wij, en welgezind,
vliegt dagen, vliegt voorbij gezwind,
ons lief en leed gaan dragen.

Ik droome alreê van u, mijn kind,
noch late ik mij gelegen, gelegen
aan al dat aardsch en bitter smaakt,
dat 't lijf en 't lijf alleene raakt,
en daar de geest kan tegen.

Ik droome alreê van u, mijn kind,
ge hebt hem doorgestreden, gestreden
de nacht dien 's vijands booze hand
gespreid had om 't beloofde land:
gij zijt erin getreden.

Ik droome alreê van u, mijn kind,
en, ga ik langs de straten, [de straten]1
daar heemlijk in mijn herte weunt
't gedacht, daar al mijn hope op steunt:
God zal u mij toch laten.

C. Van Rennes sets stanzas 1, 3

About the headline (FAQ)

View original text (without footnotes)
Spelling changes used by Van Rennes: droome -> droom; hope -> hoop
Spelling changes used by Weegenhuise: droome -> droom; heemlijk -> heimlijk

1 omitted by Weegenhuise

Authorship:

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive):


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2008-10-15
Line count: 20
Word count: 128