Kleengedichtjes

Song Cycle by Catharina Van Rennes (1858 - 1940)

Word count: 825

1. Ik jeune mij daarin [sung text checked 1 time]

Ik jeune mij daarin,
ik jeune mij daaran,
als ik een liedtje mag dichten;
ik jeune mij daarin,
ik jeune mij daaran,
als ik het liedeke kan.

Authorship

See other settings of this text.

Spelling change used by Van Rennes: liedtje -> liedje

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

2. Hoe zoet is 't  [sung text checked 1 time]

Hoe zoet is 't tusschen broederen twee
te wandelen, te wandelen,
bemint men van de twee den een, 
den een gelijk den anderen; 
bemint men ze alle twee, en zij, 
[beminnen ze ook]1 malkanderen 
gebroederlijk; 't is zoet erbij 
te wandelen, te wandelen.

Authorship

See other settings of this text.

View original text (without footnotes)
Spelling changes used by Van Rennes: broederen -> broedren; erbij -> er bij
1 Van Rennes: "beminnen ook"

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

3. 't Was in de blijde mei  [sung text not yet checked]

't Was in de blijde mei,
ei, ei,
't was in de blijde mei!
En, kommend achter 't land gegaan,
['k]1 zag all de blijde [blomkens]2 staan:
't was in de blijde mei,
ei, ei,
't was in de blijde mei!

Authorship

See other settings of this text.

View original text (without footnotes)
Spelling changes used by Lambrechts-Vos: blomkens -> blomkes
Spelling changes used by Simonart: blomkens -> bloemkes
1 omitted by Van Nuffel
2 Van Nuffel: "bloempjes"

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

4. Hebt compassie!  [sung text checked 1 time]

Hebt compassie!
Lange en vele zong ik, en,
hebt compassie,
nu en kan en zal mijn stem,
hebt compassie,
niet meer zingen, want ik bem
hebt compassie,
oud en arme en bijkans blend
hebt compassie!

Authorship

See other settings of this text.

Spelling changes used by Van Rennes: lange -> lang; bijkans -> bijkants


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

5. Janneke, mijn manneke  [sung text checked 1 time]

Janneke,
mijn manneke,
mijn [hert]1-en hemeldief,
[kander]2
wel een ander,
[neen]3, geen ander! - zijn zoo lief?

Authorship

See other settings of this text.

View original text (without footnotes)
1 Ceulemans: "hart"
2 Ceulemans: "kan er"; Van Rennes: "kan der"
3 Ceulemans: "nee"

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

6. Water, dat voorbij mij vaart  [sung text not yet checked]

Water dat voorbij mij vaart,
en lonkt en lacht en groet mij,
staat een wijlke stille, en laat
u ook van mijn gegroet zijn!

Authorship

See other settings of this text.

Spelling changes used by Meima: wijlke -> wijle

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

7. Heer, mijn hert is boos en schuldig  [sung text not yet checked]

Heer, mijn hert is boos en schuldig,
maar Gij zijt bermhertig, en
duizendmalen meer verduldig
[als]1 dat ik boosaardig ben:
geeft mij dan, o Heer, ik vraag het,
geeft mij hulpe en staat mij bij;
['k]2 heb gezondigd, ik beklage't,
helpt mij, God! Vergeeft het mij!

Authorship

See other settings of this text.

View original text (without footnotes)
Spelling changes used by Blomme: geeft -> geef; staat -> sta; helpt -> help; Vergeeft -> Vergeef
Spelling changes used by De Haas: bermhertig -> barmhertig ; ik vraag het -> ik vra-ge't; staat -> sta
Spelling changes used by Mortelmans: bermhertig -> barmhertig ; duizendmalen -> duizend malen; helpt -> help; Vergeeft -> Vergeef
Spelling changes used by Mulder: hert -> hart; geeft -> geef; Vergeeft -> Vergeef; ik vraag het -> ik vrage 't; staat -> sta; helpt mij, God -> hulp mijn God
Spelling changes used by Petit: staat -> sta; geeft -> geef; vergeeft -> vergeef
Spelling changes used by Tinel: helpt mij -> help mij ; Vergeeft -> vergeef

1 Petit: "dan"
2 Blomme: "ik"

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

8. Komt, o zonne  [sung text checked 1 time]

Komt, o Zonne, en zendt uw' stralen
in mijn herte: donker is 't,
en 't verdreegt nog eens te falen,
zoo 't uw heldere klaarheid mist!

Authorship

See other settings of this text.

Spelling changes used by Weiler: zoo -> zo
Spelling changes used by Van Rennes: uw' -> uw; heldere -> heldre

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

9. Mij spreekt de blomme een tale [sung text checked 1 time]

Mij spreekt de blomme [een]1 tale,
mij is het kruid beleefd,
mij groet het altemale,
dat God geschapen heeft!

Authorship

See other settings of this text.

View original text (without footnotes)
1 Andriessen: "eene"

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

10. Gij badt op eenen berg alleen  [sung text checked 1 time]

Gij badt op enen berg alleen,
en... Jesu, ik en vind er geen
waar 'k hoog genoeg kan klimmen
om U alleen te vinden:
de wereld wil mij achterna,
alwaar ik ga
of sta
of ooit mijn ogen sla;
en arm als ik en is er geen,
geen een,
die nood hebbe en niet klagen kan;
die honger, en niet vragen kan;
die pijne, en niet gewagen kan
hoe [zeer]1 het doet!
O, [leer mij, armen]2 dwaas, hoe dat ik bidden moet!

Authorship

See other settings of this text.

View original text (without footnotes)
Spelling changes used by Broddin: oogen -> ogen
Spelling changes used by Van Crombruggen: alleen -> alleene; leert -> leer Spelling changes used by Van Neste: al waar -> alwaar; pijne -> pijn
Spelling change used by Van Rennes: de wereld wilt -> de wereld wil

1 Nieland, Van Rennes: "wee"
2 Bijvanck: "leert mij, arme"

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

11. Als de ziele luistert  [sung text checked 1 time]

Als de ziele luistert
spreekt [het al]1 een tal dat leeft,
't lijzigste gefluister
ook een taal en teeken heeft:
blâren [van]2 de boomen
kouten met [malkaar]3 gezwind,
baren in de stroomen
klappen [luide]4 en welgezind,
wind en [wee]5 en wolken,
[wegelen van Gods heiligen]6 voet,
talen en vertolken
't diep gedoken Woord zoo zoet....
als de ziele luistert!

Authorship

See other settings of this text.

View original text (without footnotes)
Spelling changes used by De Vocht: teeken -> teken ; blâren van de boomen -> blaren van de bomen ; stroomen -> stromen ; heiligen -> heilige ; zoo -> zo
Spelling changes used by Thys : teeken -> teken ; blâren -> blaren ; boomen -> bomen ; stroomen -> stromen; luide -> luid; zoo -> zo
Spelling changes used by Van Rennes: ook een taal -> ook en taal; heiligen -> heilgen
Spelling changes used by Wierts: baren -> bâren; heiligen -> heil'gen

1 Van Rennes: " 't al"
2 Mortelmans: "in"
3 Thys: "elkaar"
4 Mortelmans: "luid"
5 Mortelmans: "weer"
6 Mortelmans: "weeg'len van Gods heilgen"

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

12. Hemelvaart [sung text checked 1 time]

Subtitle: Nunc pede libero (motto)

  Nunc pede libero

Brandt los, mijn hert, van al [dat]1 uw
gevlerkte vlucht ombindt;
brandt los van kot en ketens, nu
de weenende ooge ontblind;
brandt los, mijn hert, 't is nu, 't is nu
dat de hemelvaart begint!

Authorship

See other settings of this text.

View original text (without footnotes)
Spelling change used by Mulder and Van Rennes: brandt -> brand
Spelling changes used by Verhelst: brandt -> brand; ontblind -> ontblindt

1 Van Rennes: "wat"

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

13. Wiegedeuntje  [sung text checked 1 time]

Slaapt, slaapt, kindje slaapt,
En doet uwe oogskes toe,
Die pinkelende winkelende oogskes daar,
['k]1 ben ['t]2 wiegen al zo moe:
'k en kan u niet meer wiegen,
'k en ga u niet meer wiegen,
Slaapt, [slaapt]3, toe!
g'hebt uw hert-uw mondje voldaan,
g'hebt al uw krinkelende krulletjes aan,
ach en ['k]1 en kan van uw wiegske niet gaan:
[slaapt, slaapt]4, toe!

Authorship

See other settings of this text.

View original text (without footnotes)
Spelling changes used by Aerts: uwe -> uw; pinkelende winkelende -> pink'lende wink'lende
Spelling changes used by Appeldoorn: uwe -> uw
Spelling changes used by Bouquet: uwe -> uw; pinkelende winkelende -> pinklende winklende
Spelling changes used by De Vocht: uwe -> uw
Spelilng changes used by Hinderdael: kindtje -> kindje ; uwe oogskes -> uw oogskens ; pinkelende -> pinklende ; oogskes -> oogskens; hèrt- -> hert ; mondtje -> mondje ; krullejes -> krulletjes
Spelling changes used by Masséus: g'hebt -> ge hebt
Spelling changes used by Simonart: kindtje -> kindje; uwe -> uw; pinkelende winkelende -> pinklende winklende ; mondtje -> mondje; krullejes -> krullekes
Spelling changes used by Van Rennes: pinkelende, winkelende -> pink'lende, wink'lende; mondtje -> mondje; krullejes -> krullekes
Spelling changes used by Verhaaren: kindtje -> kindje; uwe -> uw
Spelling change used by Zagwijn: uwe -> uw

1 Masséus: "ik"
2 Masséus: "het"
3 Bouquet: "slaapt kindtje"
4 De Vocht: "slaap, slaap"

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

14. Ne keer dat ik achter de baan kwam gegaan  [sung text not yet checked]

Ne keer dat ik achter de baan
kwam gegaan,
en dat ik een liedeken zong,
[daar]1 ik gong,
zoo zong het en gong het al meê
in de streke,
en zingende zong het zoo blijde
met mij!

Authorship

See other settings of this text.

View original text (without footnotes)
Spelling changes used by Masséus: liedeken -> liedeke ; zong -> gong ; meê -> mee
Spelling changes used by Röntgen: zoo -> zo ; meê -> mee

1 Röntgen, Simonart: "als"

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

15. Vaarwel!  [sung text checked 1 time]

Vaartwel! Dat schoone woord
en droevig maar voor dezen
die leven zonder hope op Gods voorzienigheid!
Vaartwel, en moog zoo blij
de blijde welkom wezen
als 't edele vaartwel, dat ik, getroost, u zeg
mijn kind,
als dezen zegen, dien ik op uw voorhoofd leg:
vaartwel!
Gaat!... weze u God voor einde
en hulpe en reisgezel
mijn kind, vaartwel!

Authorship

Go to the single-text view

Spelling changes used by Van Rennes: Vaartwel -> vaarwel; hope -> hoop; weze u God -> were u God

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

16. Heere, kom, ik ben ellendig  [sung text not yet checked]

Heere, komt, ik ben ellendig,
['k]1 ben vol zonde en vol verdriet;
komt, Uw' goedheid is onendig,
[lange]2 en beidt, o Heere, niet!

Authorship

See other settings of this text.

View original text (without footnotes)
1 Devreese: "ik"
2 Devreese: "lang"
Spelling changes used by Devreese and Tierie: onendig -> oneindig

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

17. 't is mei!  [sung text not yet checked]

Komt, en 'n beidt niet meer,
   jeugdige kringen;
op leet het herte en de
   tonge nu springen;
uit is de winter en
   groene is de wei;
los laat de tale en de
   tonge: 't is mei!
 

Authorship

See other settings of this text.

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

18. Ik droom alreê van u, mijn kind  [sung text checked 1 time]

Ik droome alreê van u, mijn kind,
en van de blijde dagen, [de dagen]1,
dat samen wij, en welgezind,
vliegt dagen, vliegt voorbij gezwind,
ons lief en leed gaan dragen.

[ ... ]

Ik droome alreê van u, mijn kind,
ge hebt hem doorgestreden, gestreden
de nacht dien 's vijands booze hand
gespreid had om 't beloofde land:
gij zijt erin getreden.

[ ... ]

Authorship

See other settings of this text.

View original text (without footnotes)
Spelling changes used by Van Rennes: droome -> droom; hope -> hoop
Spelling changes used by Weegenhuise: droome -> droom; heemlijk -> heimlijk

1 omitted by Weegenhuise

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

19. Zacht is uw hand, o windeke [sung text checked 1 time]

Zacht is uw hand, o windeke,
streelende langs mijn haar,
of het de hand van een kindeke
een spelend kindeke waar'.

Authorship

See other settings of this text.

Spelling changes used by Remmers: streelende -> strelende

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]