Vinden er saa føjelig
Language: Danish (Dansk) 
Available translation(s): FRE
Vinden er saa føjelig
Og Baaden er klar,
Verden saa fornøjelig,
Naar blot man ret den ta'r;
Blot Du ej ta'r Briller paa,
Og særlig ej de mørkegraa,
Men ser med Solens Øjne,
Saa smiler Søen himmelblaa,
Og Du kan næsten ej forstaa,
At Klitterne kan være saa nøgne.
 
Søen gør saa sære Sving,
Er sorgløs og kaad,
Den slaar i Stykker mange Ting,
Men dertil har den Raad.
Søen er en Jungmand kæk,
Han hiver al sin Hyre væk,
Han har ej lært at spare;
Hans Liv er op og ned i Træk,
Hvorfor da stuve under Dæk,
Hvad der dog ej evindelig kan vare?
 
Hop da sorgløs, gode Baad,
Ad Søvejen hen;
Bliver Næsen ogsaa vaad,
Den tørres nok igen.
Bølgen krummer nu sin Krop
Og løfter paa sin Skulder op
Den Sol, som laa begravet.
Vi sætter Stagen i sin Strop
Og hejser Sejlet højt i Top,
Og løber saa -- Godmorgen! -- ud paa Havet.

About the headline (FAQ)

Confirmed with Drachmann, Holger, Samlede Petiske Skrifter - Folkeudgave - Tredie bind, Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag, Kjøbenhavn og Kristiania, 1907.


Authorship:

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive):

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

  • FRE French (Français) (Pierre Mathé) , "Matin frais", copyright © 2013, (re)printed on this website with kind permission


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website between May 1995 and September 2003.
Line count: 30
Word count: 157