by Johan Ludvig Runeberg (1804 - 1877)

Hvarför suckar bäckens bölja
Language: Swedish (Svenska) 
Hvarför suckar bäckens bölja, 
Klagar sakta under färden, 
Far i krokar öfver fältet,
Böjer bugter öfver ängen, 
Viker af från vägen ofta, 
Färdas blott ett stycke framåt, 
Slingrar nästa stund tillbaka? 

Så jag färdas sjelf mot fjerran, 
Går mot obekanta öden, 
Tar ett steg och ser tillbaka, 
Vandrar fram och vänder åter, 
Vill ännu se hemmets höjder, 
Röken från min faders boning.

About the headline (FAQ)

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Settings in other languages, adaptations, or excerpts:

  • Also set in German (Deutsch), a translation by Ture Rangström (1884 - 1947) , "So geht auch mein Weg in's Weite" ; composed by Ture Rangström.

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2009-12-05
Line count: 13
Word count: 62