by Gustaf Fröding (1860 - 1911)

En kärleksvisa
Language: Swedish (Svenska) 
Jag köpte min kärlek för pengar, 
för mig var ej annan att få, 
sjung vackert, I skorrande strängar, 
sjung vackert om kärlek ändå. 

Den drömmen, som aldrig besannats, 
som dröm var den vacker att få, 
för den, som ur Eden förbannats, 
är Eden ett Eden ändå.

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website between May 1995 and September 2003.
Line count: 8
Word count: 46