by Gustaf Fröding (1860 - 1911)

Titania
Language: Swedish (Svenska) 
En klang som av små violiner 
går svag som susning i hassel och björk,
och månen på ängarna skiner,
men skogen är midnattsmörk.
Det skymtar, det svävar som böljande hår,
det dansar på yra, eteriska tår.
   Tita! Tita! Tita!

Det skymtar som barmar och halsar,
det lyfter på släp som av silke och flor,
det vajar, det viftar och valsar
i nätta bevingade skor.
Vem är det, som håller sin vindlätta bal
vid midnattens timme i månsilversal?
   Tita! Tita! Tita!

View text with footnotes

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website between May 1995 and September 2003.
Line count: 14
Word count: 80