by Jens Immanuel Baggesen (1764 - 1826)

Naar, som vi daglig see desværre
Language: Danish (Dansk) 
Naar, som vi daglig see desværre,
Den Gode, Kloge lider Nød,
Mens mangen dum og nedrig Herre
Sødt slumrer midt i Lykkens Skjød; 
Naar Daarens frydefulde Stemme
Stolt dæmper Armods Klagelyd,
Saa drikker, Brødre, for at glemme
Den Vises Suk og Daarens Fryd! 

Naar sultne Bondes spildte Klage
Gjenlyder fra den stolte Borg,
Hvis Eiermand, blandt gode Dage,
Forhaaner Brødres Nød og Sorg, 
Og, d&slash;vende Naturens Stemme, 
Ved deres Sved og Blod bli 'er rig,
Saa drikker, Brødre, for at glemme
Hans Rigdom og hans Bønders Skrig! 

Naar en uskyldig, dydig Kone
Miskjendes af en nedrig Mand;
Naar Strømme Taarer ei forsone
En ægteskabelig Tyran;
Naar hun sit Liv maa taus bortgræmme,
Skjøndt hun af ingen Brode veed,
Saa drikker, Brødre, for at glemme
Den lidende Uskyldighed! 

Naar en troskyldig, yndig Pige,
I uerfaren ungdoms Vaar,
En af vort Kjøns Foragtelige
Uheldigviis til Elsker faaer,
Og skuffet maa tilsidst fornæmme
Bagtalelsens og Kummers Braad;
Saa drikker, Brødre, for at glemme
Den yndige Forførtes Graad! 

Var ein den Saft af røde Druer, 
Hvo vilde længer blive her? 
Thi, hvor den Vises Øie skuer, 
Det møder lutter Lidelser.
Høit lyder Undertryltes Stemme, 
Forførtes Skrig fra Syd til Nord  -- 
Op, Brødre! drikker, for at glemme
Vor hele sørgelige Jord!

About the headline (FAQ)

First published in 1785 as "Moerskabs Læsning. Drikkeviise" in Minerva, et Maanedskrift, første Bind, Kjøbenhavn: Johan Frederik Schultz; Confirmed with Jens Baggesens danske Værker, andet Bind: poetiske Skrifter, anden Deel, første Samling, Kjøbenhavn: Andreas Seidelin, 1828. Appears in Lyriske Digte, Viser og Sange, pages 376 - 378, titled "Jordens Lethe. Drikkevise".


Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Settings in other languages, adaptations, or excerpts:

 • Also set in German (Deutsch), a translation by Christian Levin Friedrich Sander (1756 - 1819) , "Die Lethe des Lebens", subtitle: "Trinklied", first published 1786 ; composed by Friedrich Johann Albrecht Muck, Carl Maria von Weber.
 • Also set in Swedish (Svenska), a translation by Johan Henrik Kellgren (1751 - 1795) , "Jordens Lethé", subtitle: "Visa af Baggesen, Dansk Poet" ; composed by Olof Åhlström.

Researcher for this text: Melanie Trumbull

This text was added to the website: 2018-10-04
Line count: 40
Word count: 206