Translation © by Lau Kanen

Wie treiben die Wolken so finster und...
Language: German (Deutsch) 
Available translation(s): CAT DUT ENG FRE
Wie treiben die Wolken so finster und schwer
[Dort]1 über die liebliche Leuchte daher!
Wie rasseln die Tropfen auf Fenster und Dach!
Wie treibet's da draußen so wütig und jach,
Als trieben sich Geister in Schlachten!

Und Wunder! Wie plötzlich die Kämpfenden ruhn,
Als bannten [itzt]2 Gräber ihr Treiben und Thun!
Und über die Haide, und über den Wald -
Wie weht es [herüber so öde,]3 so kalt!
So schaurig vom schimmernden Felsen!

O Edgar! wo schwirret dein Bogengeschoß?
Wo flattert dein Haarbusch? wo tummelt dein Roß?
Wo schnauben die schwärzlichen Doggen um dich?
Wo spähst du am Felsen [der]4 Beute für mich?
Dein harret das liebende Mädchen!

Dein harret, o Jüngling! [in jeglichem]5 Laut,
Dein harret so schmachtend die zagende Braut;
Es dünkt ihr zerrissen das liebliche Band,
Es dünkt ihr so blutig [dein]6 Jägergewand -
Wohl minnen die Todten uns nimmer!

Noch hallet den moosigen Hügel entlang
Wie Harfengelispel [der]7 Minnegesang.
Was frommt es? Schon blinken die Sterne der Nacht
Hinunter zum Bette von Erde gemacht,
Wo eisern die Minnenden schlafen!

So klagt sie; und leise tappt's draußen umher,
Es winselt so innig, so schaudernd und schwer;
Es [greift]8 sie Entsetzen, sie wanket zur Thür,
Bald schmiegt sich die schönste der Doggen vor ihr,
Der Liebling des harrenden Mädchens;

Nicht, wie sie noch gestern mit kosendem Drang,
Ein Bote des Lieben, zum Busen ihr sprang -
Kaum hebt sie vom Boden den trauernden Blick,
Schleicht [wieder]9 zum Pförtchen, und kehret zurück,
Die schreckliche Kunde zu deuten.

Minona folgt schweigend mit bleichem Gesicht,
Als ruft es die Arme vor's hohe Gericht -
Es leuchtet so düster der nächtliche Strahl -
Sie folgt ihr durch Moore, durch Haiden und Thal
Zum Fuße des schimmernden Felsen.

»Wo weilet, o schimmernder Felsen, der Tod?
Wo schlummert der Schläfer, [von]10 Blute so roth?«
Wohl war es zerrissen das liebliche Band,
Wohl hatt' ihm, geschleudert von tückischer Hand,
Ein Mordpfeil den Busen durchschnitten.

Und als sie nun nahet mit ängstlichem Schrei,
Gewahrt sie den Bogen des Vaters dabei.
»O Vater, o Vater, verzeih es dir Gott!
Wohl hast du mir heute mit frevelndem Spott
So schrecklich den Dräuschwur erfüllet!

Doch soll ich zermalmet von hinnen [itzt]2 gehn?
Er schläft ja so lockend, so wonnig [und]11 schön!
Geknüpft ist [nun]12 ewig das eherne Band;
Und Geister der Väter im Nebelgewand
Ergreifen die [silberne Harfe]13.«

Und plötzlich entreißt sie mit sehnender Eil
Der Wunde des Lieben den tödenden Pfeil;
[Sie]14 stößt ihn, ergriffen von [Freuden und]15 Weh,
Mit Hast in den Busen, so blendend als Schnee,
Und [sinket]16 am schimmernden Felsen.

About the headline (FAQ)

View original text (without footnotes)

Confirmed with Taschenbuch zum geselligen Vergnügen, Achtzehnter Jahrgang 1808. Herausgegeben von W.G.Becker. Leipzig in der Niemannschen Buchhandlung, pages 228-230.

1 omitted by Schubert
2 Schubert: "jetzt"
3 Schubert: "so öde, wie weht es"
4 omitted by Schubert
5 Schubert: "im jeglichen"
6 Schubert: "das"
7 Schubert: "ihr"
8 Schubert: "faßt"
9 Schubert: "nieder"
10 Schubert: "vom"
11 Schubert: ", so"
12 Schubert: "auf"
13 Schubert: "silbernen Harfen"
14 Schubert: "Und"
15 Schubert: "innigem"
16 Schubert: "sinkt"

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

  • CAT Catalan (Català) (Salvador Pila) , "Minona o el missatge de l’alà", copyright © 2018, (re)printed on this website with kind permission
  • DUT Dutch (Nederlands) [singable] (Lau Kanen) , "Minona ofwel De boodschap van de dog", copyright © 2011, (re)printed on this website with kind permission
  • ENG English (Malcolm Wren) , "Minona or the mastiff's message", copyright © 2016, (re)printed on this website with kind permission
  • FRE French (Français) (Guy Laffaille) , "Minona ou le message du dogue", copyright © 2011, (re)printed on this website with kind permission


Research team for this text: Richard Morris , Peter Rastl [Guest Editor]

This text was added to the website between May 1995 and September 2003.
Line count: 60
Word count: 425

Minona ofwel De boodschap van de dog
Language: Dutch (Nederlands)  after the German (Deutsch) 
Hoe jagen de wolken, zo duister en zwaar,
Over het lieflijke dorp naar elkaar!
Wat klett'ren de druppels op venster en huis!
Wat raast het daar buiten, er heerst woest gedruis,
Als waren er geesten aan 't vechten!
 
Maar wonder! Hoe plots'ling de strijd is gestremd,
Als was door het graf nu hun woestheid getemd!
En over de heide en over het woud --
Hoe waait het daar eenzaam, hoe waait het daar koud!
Zo naar van de lichtende rotsen!
 
O Edgar! Waar zoeft toch jouw pijl door het bos?
Waar wappert je haardos? Waar steigert je ros?
Waar rennen de doggen jou snuivend voorbij?
Waar speur je naar prooi bij de rotsen voor mij?
Jou wacht zij, vol liefde, je meisje!
 
Jou wacht zij, o jongen, in ieder geluid!
Jou wacht zij zo smachtend, de angstige bruid;
De lieflijke hoofdband: aan flarden, denkt zij,
En onder het bloed heel zijn jagerskledij  --
Van doden komt nimmer nog liefde!
 
Nog klinkt langs de heuvel, voorzichtig en bang,
Als harpengefluister haar liefdesgezang.
"Wat baat het? Reeds blikt het gesternt' in de nacht
Naar onder, op 't rustbed van aarde dat wacht,
Waar stokstijf de minnenden slapen!"
 
Zo klaagt zij; en zachtjes loopt buiten iets rond,
Het jammert zo zielig, het jankt als een hond;
Zij deinst vol ontzetting, vindt wank'lend de deur,
Vlug vlijt zich de prachtigste dog voor haar neer,
De liev'ling van 't wachtende meisje.
 
Niet zoals die gist'ren met likkende tong
Gestuurd door haar minnaar, nog tegen haar sprong.
De dog kijkt heel droevig, houdt heel laag de rug,
Kruipt plat naar het poortje en sluipt weer terug,
Om 't vrees'lijk bericht aan te duiden.
 
Minona volgt zwijgend, met doodsbleek gezicht,
Als roept haar het dier voor het hoge gericht
-- Wat licht het toch somber vannacht overal -
Zij volgt het door drasland, door heide en dal
Naar de1 voet van de lichtende rotsen.
 
"Waar huist hier, o glanzende steenrots, de dood?
Waar sluimert de slaper, van 't bloeden nog rood?"
Wel was hij aan flarden, de lieflijke band,
Wel had hem, gestuurd door arglistige hand,
Een doodspijl de borstkas doorschoten.
 
En als zij dichtbij komt met angstig geschrei,
Ontwaart zij de boog van haar vader daarbij.
"O vader, o vader, vergeev' het u God!
Gij hebt mij vandaag wel met gruw'lijke spot
Uw vrees'lijke banvloek doen voelen.
 
Maar moet ik, verpletterd, nu gaan hier vandaan?
Hij slaapt, ja, zo lokkend, zo mooi en voldaan!
De band is voor eeuwig, van ijzer, gesmeed,
De geesten der vaad'ren in nevels gekleed,
Zij grijpen de zilveren harpen."
 
En plot'sling ontrukt zij, ontzind, in der ijl,
De wond van haar minnaar de dood'lijke pijl ;
En stoot hem, gegrepen door innig verdriet,
Terstond in haar boezem, - als sneeuw is die wit, -
En valt bij de2 blinkende rotsen.

View original text (without footnotes)
Vrije zingbare
1 Naar de: te zingen op twee achtste noten
2 Bij de: te zingen op twee kwartnoten, deels ten koste van de voorafgaande gepunteerde noot.

Authorship

  • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2011 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., please ask the copyright-holder(s) directly.

    Lau Kanen.  Contact: lcpkanen (AT) gmail (DOT) com


    If the copyright-holder(s) are unreachable for three business days, please write to:


Based on

 

This text was added to the website: 2011-03-03
Line count: 60
Word count: 466