o Maria, onbevlekte
Language: Dutch (Nederlands) 
  o Maria, onbevlekte,
[waarin]1 God het zaad [ontwekte]2,
dat den Boom des Levens wierd, 
dien men in Gods Kerke viert,
  [wilt ons, na dit ballingsleven,
  naast U, ruste en vrede geven!]3

  o Maria, Kind des Heeren, 
doet onz' kinders [zijn of leeren]4,
[worden 't gene alleene]5 ons al 
zalig maken kan en zal!
  wilt ons, enz.

O Maria, die vol zegen, 
hebt het heilig Kind gedragen,
help ons worden wijs en zoet 
zo ons herte wezen moet.

About the headline (FAQ)

View original text (without footnotes)
Spelling changes used by Tinel: den -> de, Heeren -> Heren, onz' -> ons
Note: the third stanza has not yet been verified with the original - it is as Tinel set it.
1 Peregrinus, Tinel: "waaruit"
2 Peregrinus: "verwekte"; further changes may exist not shown above.
3 omitted by Tinel.
4 Tinel: "neerstig leren"
5 Tinel: "doe ze weten 't gene"

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2012-09-02
Line count: 15
Word count: 78