Ik voele alsdat mijn tong herleeft, viva
Language: Dutch (Nederlands) 
Ik voele alsdat mijn tong herleeft, viva,
[om dat]1 mijn hert weêr blijdschap heeft, viva;
het is Maria, [zuivere]2 Maagd,
die boven al mij wel behaagt:
Ave Maria!
 
De locht is als een groot casteel, viva,
bewoond door vogels vlugge en veel, viva;
de wolken liggen als een baan,
bedekt met duizend roozenblaân,
Viva Maria!
 
De vruchten rijpen goed en schoon, viva,
na langen arbeid valt de loon, viva;
wij werken geern, wij zingen klaar,
want blij zijn is een deugd, voorwaar,
Ave Maria!
 
Maria's kinderen, altemaal, viva,
wij doen gelijk de nachtegaal, viva:
van 's morgens vroeg, al voor den dag,
herhaalt hij voor die 't hooren mag:
Viva Maria!
 
Weest willekom, Gods Engel zoet, viva,
die onze Moeder hebt gegroet, viva,
en die ons daaglijks, menigmaal,
doet zeggen, in uwe eigen taal:
Ave Maria!
 
Lofweerde Maged, onbevlekt, viva,
tot mij uw milde hand uitstrekt, viva;
bevrijdt ons al, zoo kleen als groot,
van helsch gespuis en kwade dood.
Viva Maria!

M. Thys sets stanzas 1, 4-5
E. Van de Velde sets stanzas 1-4
A. Verhoeven sets stanzas 1-2 in (at least) one setting - see below for more information

About the headline (FAQ)

View original text (without footnotes)
Spelling changes used by Thys: voele -> voel ; weêr -> weer
Spelling changes used by Van Schaik: casteel -> kasteel ; roozenblaâr -> rozenblaar ; bevrijdt -> bevrijd
Spelling changes used by Vereecke: voele ->voel; vlugge -> vlug ; willekom -> wellekom
Spelling changes used by Wambach: alsdat -> als dat; om dat -> omdat

1 Thys: "en hoe"
2 Van de Velde: "reine"

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2012-09-08
Line count: 30
Word count: 162