Maria, milde en machtig
Language: Dutch (Nederlands) 
Maria, milde en machtig,
vereerd bi God en mensch,
weest, Moeder, mi indachtig
die mi te beteren wensch.
Ik heb miin schoone dagen
verroekloosd en verdaen;
en kom, o Moeder, klagen 
bi U voortaen.

Verleed was en verloren
mii voetstap en miin hert,
langs ongebaende sporen,
vol boosheid en vol smert;
bi nachten en bi dagen
verzucht ik langs de baen;
en kom, o Moeder, klagen 
bi U voortaen.

Maria mag 't geschieden
alsdat Gi, milde en goed,
mi wilt genade bieden
eer dat ik sterven moet?
Eilaes, ik dierf het wagen,
de wereld na te gaen;
en kom, o Moeder, klagen 
bi U voortaen.

Maria, milde en machtig,
ik bid U, en weêrziet,
uw schoonen name indachtig,
mi armen zondaer niet;
de straffen wil ik dragen,
van 't gene ik heb misdaen;
en kom, o Moeder, klagen 
bi U voortaen.

About the headline (FAQ)

Authorship:

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive):

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):


Researcher for this text: Johann Winkler

This text was added to the website: 2020-10-19
Line count: 32
Word count: 141