Maria, milde en machtig
Language: Dutch (Nederlands) 
Maria, milde en machtig,
vereerd bi God en mensch,
weest, Moeder, mi indachtig
die mi te beteren wensch.
Ik heb miin schoone dagen
verroekloosd en verdaen;
en kom, o Moeder, klagen 
bi U voortaen.

Verleed was en verloren
mii voetstap en miin hert,
langs ongebaende sporen,
vol boosheid en vol smert;
bi nachten en bi dagen
verzucht ik langs de baen;
en kom, o Moeder, klagen 
bi U voortaen.

Maria mag 't geschieden
alsdat Gi, milde en goed,
mi wilt genade bieden
eer dat ik sterven moet?
Eilaes, ik dierf het wagen,
de wereld na te gaen;
en kom, o Moeder, klagen 
bi U voortaen.

Maria, milde en machtig,
ik bid U, en weêrziet,
uw schoonen name indachtig,
mi armen zondaer niet;
de straffen wil ik dragen,
van 't gene ik heb misdaen;
en kom, o Moeder, klagen 
bi U voortaen.

About the headline (FAQ)

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):


Researcher for this text: Johann Winkler

This text was added to the website: 2020-10-19
Line count: 32
Word count: 141