Translation © by Christine D'Haen (1923 - 2009)

Meidag
Language: Dutch (Nederlands) 
De kerzelaar zijn trouwgewaad
heeft aangedaan:
vandage moet hij, meidag is 't,
ter bruiloft gaan.
 
Elk taksken is een priem nu, die,
bewonden, wit,
tot tenden, in een' witte schee
van blommen zit.
 
Beruwrijmd, was hij schoon, wanneer
de winter woei:
veel duizendmaal is schoonder nu
zijn blomgebloei.
 
Te winter was zijn' schoonheid als
een' beeltenis
des levens: koud en ijdel, zoo
de schaduwe is.
 
Geen schaduwbeeld en is hij nu,
geen schijn, maar al
dat schoon is, al dat levende, en
dat liefgetal.
 
't Is bruiloft, en 't is zonneweêr:
de zomermeid
den bruidegom verwacht, die haar
was toegezeid.

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Settings in other languages, adaptations, or excerpts:


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

Text added to the website: 2012-08-19 00:00:00
Last modified: 2014-06-16 10:04:17
Line count: 24
Word count: 100

May‑Day
Language: English  after the Dutch (Nederlands) 
The cherrytree in wedding garb
 [ ... ]

This text may be copyright, so we will not display it until we obtain permission to do so or discover it is public-domain.

Authorship

Based on

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Settings in other languages, adaptations, or excerpts:

Text added to the website: 2014-04-18 00:00:00
Last modified: 2014-06-16 10:05:05
Line count: 24
Word count: 103