by Percy Bysshe Shelley (1792 - 1822)
Translation by Jaroslav Vrchlický (1853 - 1912)

The waters are flashing
Language: English 
I.
The waters are flashing,
The white hail is dashing,
The lightnings are glancing,
The hoar-spray is dancing --
Away!

The whirlwind is rolling,
The thunder is tolling,
The forest is swinging,
The minster bells ringing --
Come away!

The Earth is like Ocean,
Wreck-strewn and in motion:
Bird, beast, man and worm
Have crept out of the storm --
Come away!

II.
Our boat has one sail,
And the helmsman is pale; --
A bold pilot I trow,
Who should follow us now, --
Shouted he --

And she cried: Ply the oar!
Put off gaily from shore! --
As she spoke, bolts of death
Mixed with hail, specked their path
O'er the sea.

And from isle, tower and rock,
The blue beacon-cloud broke,
And though dumb in the blast,
The red cannon flashed fast
From the lee.

III.
And Fear'st thou? and Fear'st thou?
And Seest thou? and Hear'st thou?
And Drive we not free
O'er the terrible sea,
I and thou?

One boat-cloak did cover
The loved and the lover --
Their blood beats one measure,
They murmur proud pleasure
Soft and low; --

While around the lashed Ocean,
Like mountains in motion,
Is withdrawn and uplifted,
Sunk, shattered and shifted
To and fro.

IV.
In the court of the fortress
Beside the pale portress,
Like a bloodhound well beaten
The bridegroom stands, eaten
By shame;

On the topmost watch-turret,
As a death-boding spirit,
Stands the gray tyrant father,
To his voice the mad weather
Seems tame;

And with curses as wild
As e'er cling to child,
He devotes to the blast,
The best, loveliest and last
Of his name!

About the headline (FAQ)

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Settings in other languages, adaptations, or excerpts:

Other available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • CZE Czech (Čeština) (Jaroslav Vrchlický) , "Utečenci", Prague, J. Otto, first published 1901


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2007-08-18
Line count: 64
Word count: 264

Utečenci
Language: Czech (Čeština)  after the English 
I.
Voda jak svítí,
kroupy se řítí,
blesky jak září,
pěna se vaří —
   dál!

Vichr lká, zvučí,
z hloubi hrom hučí,
hvozd k zemi se kloní,
z kláštera zvon zvoní —
   dál!

Jak moře jest země,
v troskách chví se temně
pták, člověk i plaz
před bouří prchli v ráz —
   dál!

II.
„Člun s jednou plachtou jede,
má plavčík tváře bledé;
jistě by byli smělí,
kdo nás by stíhat chtěli“
   hovoří.

A ona: „Veslo chyť v spěch
a opusť čile břeh!“ —
Však v divé krupobití
se kule v sled jim řítí
   po moři.

S ostrova, věže, skály,
mrak jako maják v dáli,
ztlumené hromu třeskem
v chvat dělo rudým bleskem
   zahoří.

III.
„Nemáš strach, nemáš strach?
Vidíš? Slyšíš? — Po vlnách
v moře bouřném hlaholu
neprcháme pospolu
   na svobodě?“

Plavčíka plášť oba kryl,
srdcí takt jim v souzvuk bil,
rty se chvěly sladkou zvěstí
hrdým slibem lásky, štěstí
   ve pohodě.

Ocean co v burácení
jako hory u vlnění,
zvedal se a padal teď
prchal a se tříštil v změť
   po náhodě.

IV.
U bledé vrátné v dvoře
podhradí, v srdci hoře
ženich s hanby city
honicí jak sbitý
   stojí pes.

Na cimbuří v dešti,
jak duch, jenž smrt věští
otec, tyran šedý…
svár vln v jeho bědy,
   zdá se, kles’.

Kletby hlas jen lítě,
jaká stihla dítě
za poslední dcerou
nejdražší — — v noc šerou
   dál se nes’.

Confirmed with SHELLEY, P. B. Výbor lyriky, translated by Jaroslav Vrchlický, Praha: J. Otto, 1901, pages 108-110.


Authorship

Based on

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

  [ None yet in the database ]


Researcher for this text: Andrew Schneider [Guest Editor]

This text was added to the website: 2019-07-26
Line count: 64
Word count: 232