Vijf Koren

Song Cycle by Lodewijk Mortelmans (1868 - 1952)

Word count: 201

1. Klaar bloed en louter wonder [sung text checked 1 time]

Klaar bloed en louter wonden
daar hangs Du, aan den hout,
gestraft [voor]1 mijne zonden,
gegalgd om mijne schoud:
om Dij zoo wille ik leven;
om Dij zoo wille ik lijen,
die 't lijf mij hebs gegeven
en 't sterven niet ontzien!

Authorship

See other settings of this text.

View original text (without footnotes)
Spelling changes used by De Vocht in the piece for voice and piano: zoo -> zo
Spelling changes used by De Vocht in the piece for chorus: wille ik -> wil ik
Spelling changes by Watelet: hangs -> hangst; wille ik -> wil ik

1 Mortelmans: "om" (first time)

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

2. Niet gedenken [sung text checked 1 time]

Wie kander [kooren]1 zien
en niet gedinken
hoe [edel]2 spijze 'et is,
en niet gedinken!
Wie kander wijn gezien
en niet gedinken
hoe edel drank het is,
en niet gedinken!
Wie kander Christen zijn,
en niet gedinken
hoe Christi vleesch en bloed hij nut,
en niet gedinken!

Authorship

Go to the single-text view

View original text (without footnotes)
1 Mortelmans: "koren"
2 Mortelmans: "eed'le"

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

3. Geef mij eens dien dag [sung text checked 1 time]

Die drie-en-dertig jaar,
en [zoo veel]1 droeve dagen,
o Jesu, Jesu mijn,
voor mij hebt willen dragen,
hebt drie-en-dertig maal
mijn hert, mijn hoop, mijn al,
en geeft mij eens dien dag.
die eeuwig duren zal!

Authorship

See other settings of this text.

View original text (without footnotes)
Spelling changes used by Smilde: drie-en-dertig -> drie-én-dertig ; zoo veel -> zo-veel
1 Mortelmans: "zooveel"

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

4. Jesu, wijs en wondermachtig [sung text checked 1 time]

Jesu, wijs en wondermachtig,
[weest mij, armen]1 knecht, indachtig,
[leert]2 mij spreken uwen naam;
Jesu, [maakt]3, ofschoon onweerdig,
[te]4 uwen lof mijn tonge veerdig,
[te]5 [uwer]6 eer mijn lied bekwaam!

Authorship

See other settings of this text.

View original text (without footnotes)
Spelling changes used by Verhelst: weest -> wees ; leert -> leer

1 Buitendijk: "wees mij, Uwe knecht"; J. Tinel: "wees mij, arme"; De Haas, Meima, Meulemans, E. Tinel: "wees mij, armen"
2 Buitendijk, Meima, Meulemans, J. Tinel: "leer"
3 Buitendijk, De Haas, Meima, Meulemans, J. Tinel, E. Tinel: "maak"
4 Buitendijk, De Haas, Hoogewoud, Mortelmans, Remmers, J. Tinel: "t' "
5 Buitendijk, Hoogewoud, Mortelmans, Remmers, J. Tinel: " 't"
6 Remmers: "Uwen"

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

5. Heer, mijn hert is boos en schuldig [sung text checked 1 time]

Heer, mijn hert is boos en schuldig,
maar Gij zijt bermhertig, en
duizendmalen meer verduldig
[als]1 dat ik boosaardig ben:
geeft mij dan, o Heer, ik vraag het,
geeft mij hulpe en staat mij bij;
['k]2 heb gezondigd, ik beklage't,
helpt mij, God! Vergeeft het mij!

Authorship

See other settings of this text.

View original text (without footnotes)
Spelling changes used by Blomme: geeft -> geef; staat -> sta; helpt -> help; Vergeeft -> Vergeef
Spelling changes used by De Haas: bermhertig -> barmhertig ; ik vraag het -> ik vra-ge't; staat -> sta
Spelling changes used by Mortelmans: bermhertig -> barmhertig ; duizendmalen -> duizend malen; helpt -> help; Vergeeft -> Vergeef
Spelling changes used by Mulder: hert -> hart; geeft -> geef; Vergeeft -> Vergeef; ik vraag het -> ik vrage 't; staat -> sta; helpt mij, God -> hulp mijn God
Spelling changes used by Petit: staat -> sta; geeft -> geef; vergeeft -> vergeef
Spelling changes used by Tinel: helpt mij -> help mij ; Vergeeft -> vergeef

1 Petit: "dan"
2 Blomme: "ik"

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]