Heer, mijn hert is boos en schuldig
Language: Dutch (Nederlands) 
Heer, mijn hert is boos en schuldig,
maar Gij zijt bermhertig, en
duizendmalen meer verduldig
[als]1 dat ik boosaardig ben:
geeft mij dan, o Heer, ik vraag het,
geeft mij hulpe en staat mij bij;
['k]2 heb gezondigd, ik beklage't,
helpt mij, God! Vergeeft het mij!

About the headline (FAQ)

View original text (without footnotes)
Spelling changes used by Blomme: geeft -> geef; staat -> sta; helpt -> help; Vergeeft -> Vergeef
Spelling changes used by De Haas: bermhertig -> barmhertig ; ik vraag het -> ik vra-ge't; staat -> sta
Spelling changes used by Mortelmans: bermhertig -> barmhertig ; duizendmalen -> duizend malen; helpt -> help; Vergeeft -> Vergeef
Spelling changes used by Mulder: hert -> hart; geeft -> geef; Vergeeft -> Vergeef; ik vraag het -> ik vrage 't; staat -> sta; helpt mij, God -> hulp mijn God
Spelling changes used by Petit: staat -> sta; geeft -> geef; vergeeft -> vergeef
Spelling changes used by Tinel: helpt mij -> help mij ; Vergeeft -> vergeef

1 Petit: "dan"
2 Blomme: "ik"

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2012-08-20
Line count: 8
Word count: 46