Translation © by Lau Kanen

Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre
Language: German (Deutsch) 
Available translation(s): CAT DUT ENG ENG FRE ITA
Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre;
 Ihr Schall pflanzt seinen Namen fort.
Ihn rühmt der Erdkreis, ihn preisen die Meere;
 Vernimm, o Mensch, ihr göttlich Wort!

Wer [trägt]1 der Himmel unzählbare Sterne?
 Wer führt die Sonn aus ihrem Zelt?
Sie kommt und leuchtet und lacht uns von ferne
 Und läuft den Weg gleich als ein Held.

Vernimm's, und siehe die Wunder der Werke, 
 Die die Natur dir aufgestellt! 
Verkündigt Weisheit und Ordnung und Stärke 
 Dir nicht den Herrn, den Herrn der Welt? 

Kannst du der Wesen unzählbare Heere, 
 Den kleinsten Staub fühllos beschaun? 
Durch wen ist alles? O gib ihm die Ehre! 
 Mir, ruft der Herr, sollst du vertraun. 

Mein ist die Kraft, mein ist Himmel und Erde; 
 An meinen Werken kennst du mich. 
Ich bin's, und werde sein, der ich sein werde, 
 Dein Gott und Vater ewiglich. 

Ich bin dein Schöpfer, bin Weisheit und Güte, 
 Ein Gott der Ordnung und dein Heil; 
Ich bin's! Mich liebe von ganzem Gemüte, 
 Und nimm an meiner Gnade Teil.

C. Bach sets stanzas 1, 4-6
L. Beethoven sets stanzas 1-2
F. Abt sets stanzas 1-2

About the headline (FAQ)

View original text (without footnotes)

Note: Abt's song uses Beethoven's melody.

1 Abt: "zählt" (possibly an editor's mistake)

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • CAT Catalan (Català) (Jordi López Jové) , "La gloria de Déu en la natura", copyright © 2020, (re)printed on this website with kind permission
 • DUT Dutch (Nederlands) [singable] (Lau Kanen) , "De roem van God in de natuur", copyright © 2014, (re)printed on this website with kind permission
 • ENG English (Emily Ezust) , "The glory of God in nature", copyright ©
 • ENG English [singable] (Allen Shearer) , "God's Glory in Nature", copyright © 2003, (re)printed on this website with kind permission
 • FRE French (Français) (Angelika Frenzel) , "L'Hommage rendu à Dieu par la Nature", copyright © 2003, (re)printed on this website with kind permission
 • ITA Italian (Italiano) (Amelia Maria Imbarrato) , "La natura canta la gloria di Dio", copyright © 2006, (re)printed on this website with kind permission


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2003-10-20
Line count: 24
Word count: 166

De roem van God in de natuur
Language: Dutch (Nederlands)  after the German (Deutsch) 
De heem’len roemen de naam van de Eeuw’ge;
Hun galm plant ver zijn glorie voort.
Hem roemt de aardbol, hem prijzen de zeeën;
Verneem , o mens, hun godd’lijk woord!
 
Wie draagt des hemels ontelbare sterren?
Wie voert de zon steeds uit haar tent?
Zij komt en schittert, lacht toe ons van verre,
En volgt haar weg gelijk een held.
 
Neem ’t waar, aanschouw toch die wondere werken,
Die de natuur toont zonder tal!
Onthullen wijsheid en ord’ning en sterkte
U niet de Heer, Heer van ’t heelal?
 
Kunt gij de veelheid van planten en dieren,
De kleinste cel zien onberoerd?
Door wie bestaat dit? O, wil Hem dus eren!
“Ik”, roept de Heer, “heb ’t uitgevoerd.
 
Ik heb de krachten, draag hemel en aarde;
Mijn werken tonen mijn beleid.
Ik ben en zal zijn de eeuwige waarde,
Uw God en Vader voor altijd.
 
Ik ben uw Schepper, ben wijsheid, meedogen,
Een God van ord’ning en bestaan;
Ik ben ‘t! Bemin mij met heel uw vermogen,
En neem ook mijn genade aan."

Note: Beethoven gebruikte alleen de eerste twee coupletten, maar van deze vertaling kunnen ook de andere vier op zijn partituur gezongen worden.

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2014 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., please ask the copyright-holder(s) directly.

  Lau Kanen.  Contact: boudewijnkanen (AT) gmail (DOT) com


  If the copyright-holder(s) are unreachable for three business days, please write to:


Based on

 

This text was added to the website: 2014-08-04
Line count: 24
Word count: 172