by Gottfried August Bürger (1747 - 1794)
Translation © by Lau Kanen

Es blüht ein Blümchen irgendwo
Language: German (Deutsch) 
Available translation(s): CAT DUT
Es blüht ein Blümchen irgendwo
In einem stillen Thal;
Das schmeichelt Aug' und Herz so froh
Wie Abendsonnenstrahl;
Das ist viel köstlicher als Gold,
Als Perl' und Diamant:
Drum wird es "Blümchen Wunderhold"
Mit gutem Fug genannt.

Wohl sänge ich ein langes Lied
Von meines Blümchens Kraft;
Wie es am Leib' und am Gemüth
So hohe Wunder schafft.
Was kein geheimes Elixir
Dir sonst gewähren kann,
Das leistet traun mein Blümchen dir!
Man säh' es ihm nicht an.

Wer Wunderhold im Busen hegt,
Wird wie ein Engel schön.
Das hab' ich, inniglich bewegt,
An Mann und Weib gesehn.
An Mann und Weib, alt oder jung,
Zieht's wie ein Talisman
Der schönsten Seelen Huldigung
Unwiderstehlich an.

Auf steifem Hals ein Strotzerhaupt,
[Das aber alle Höhn
Weit, weit hinauszuragen glaubt]1,
Läßt doch gewiß nicht schön.
Wenn irgend nun ein Rang, wenn Gold
Zu steif den Hals dir gab, 
So schmeidigt ihn mein Wunderhold
Und biegt dein Haupt herab.

Es webet über dein Gesicht
Der Anmut Rosenflor;
Und zieht des Auges grellem Licht
Die Wimper mildernd vor.
Es teilt der Flöte weichen Klang
Des Schreiers Kehle mit,
Und wandelt in Zephyrengang
Des Stürmers Poltertritt.

Der Laute gleicht des Menschen Herz,
Zu Sang und Klang gebaut,
Doch spielen sie oft Lust und Schmerz
Zu stürmisch und zu laut:
Der Schmerz, wann Ehre, Macht und Gold
Vor deinen Wünschen fliehn,
Und Lust, wann sie in deinen Sold
Mit Siegeskränzen ziehn.

O wie dann Wunderhold das Herz
So mild und lieblich stimmt!
Wie allgefällig Ernst und Scherz
In seinem Zauber schwimmt!
Wie man alsdann nichts thut und spricht,
Drob jemand zürnen kann!
Das macht, man trotzt und strotzet nicht
Und drängt sich nicht voran.

O wie man dann so wohlgemuth,
So friedlich lebt und webt!
Wie um das Lager, wo man ruht,
Der Schlaf so segnend schwebt!
Denn Wunderhold hält alles fern,
Was giftig beißt und sticht;
Und stäch' ein Molch auch noch so gern,
So kann und kann er nicht.

Ich sing', o Lieber, glaub' es mir,
Nichts aus der Fabelwelt,
Wenn gleich ein solches Wunder dir
Fast hart zu glauben fällt.
Mein Lied ist nur ein Widerschein
Der Himmelslieblichkeit,
Die Wunderhold auf Groß und Klein
In Thun und Wesen streut.

Ach! hättest du nur Die gekannt,
Die einst mein Kleinod war -
Der Tod entriß sie meiner Hand
Hart hinterm Traualtar --
Dann würdest du es ganz verstehn,
Was Wunderhold vermag,
Und in das Licht der Wahrheit sehn,
Wie in den hellen Tag.

Wohl hundertmal verdankt' ich ihr
Des Blümchens Segensflor.
Sanft schob sie's in den Busen mir
Zurück, wann ich's verlor.
Jetzt rafft ein Geist der Ungeduld
Es oft mir aus der Brust.
Erst, wann ich büße meine Schuld,
Bereu' ich den Verlust.

O was des Blümchens Wunderkraft
Am Leib' und am Gemüt
Ihr, meiner Holdin, einst verschafft,
Faßt nicht das längste Lied! -
Weil's mehr, als Seide, Perl' und Gold
Der Schönheit Zier verleiht,
So nenn' ich's "Blümchen Wunderhold",
Sonst heißt's - Bescheidenheit.

About the headline (FAQ)

View original text (without footnotes)
1 Beethoven: "Dess' Wangen hoch sich bläh'n,/ Dess' Nase nur nach Äther schnaubt"

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

  • CAT Catalan (Català) (Salvador Pila) , copyright © 2015, (re)printed on this website with kind permission
  • DUT Dutch (Nederlands) [singable] (Lau Kanen) , copyright © 2014, (re)printed on this website with kind permission


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website between May 1995 and September 2003.
Line count: 96
Word count: 490

Er bloeit een bloempje, niet geacht
Language: Dutch (Nederlands)  after the German (Deutsch) 
Er bloeit een bloempje, niet geacht,
In ’n stil dal, zonder praal;
Dat streelt het oog en ’t hart zo zacht
Als ’n avondzonnestraal;
Het is veel kostbaarder dan goud,
Dan parels, diamant:
Men noemt het ‘Bloempje Schattebout’
Met recht in ’t hele land.
 
‘k Moet zingen wel een heel lang lied
Van wat mijn bloempje doet;
Wat er voor wonderlijks geschiedt
Aan lichaam en gemoed.
Wat geen elixer, pil of sap
Voor u ooit krijgt gedaan,
Dat levert u mijn bloempje rap
Al ziet men ’t hem niet aan.
 
Wie Schattebout in ’t vaandel voert,
Wordt ’n engel haast daarvan.
Dat heb ik, innig diep ontroerd,
Gezien aan vrouw en man.
Bij man en vrouw, oud maar ook jong,
Trekt ’t als een talisman
Voor ‘n ziel geluk en adeldom
Echt onweerstaanbaar aan.
 
Op ‘n stijve hals een patsershoofd,
[Dat echter elk niveau
Ver, ver beneden zich gelooft,
Dat staat beslist zozo.]1
Als ergens hoge rang of goud
Je gaf een stijve kraag,
Dan lost hem wel mijn Schattebout
En buigt je hoofd omlaag.
 
Het weeft ook over je gezicht
Een vriend’lijk waas, heel teer;
En trekt voor ‘t felle ogenlicht
De wimpers dimmend neer.
Het maakt de stem tot fluitgezang
Bij wie een keel opzet,
En wijzigt in zefyrengang
Van ’n nurks de woeste tred.
 
Op ’n luit wel lijkt het mensenhart,
Dat met muziek zich uit.
Toch spelen dikwijls pret en smart
Te onbeheerst en luid;
De smart, als eer en macht en goud
Opeens de deur uitgaan,
En pret, als zij in menigvoud
Daar pralend vóór weer staan.
 
O, hoe dan Schattebout een mens
Zo mild en lieflijk stemt!
Hoe alleraardigst luim en ernst
In zijn betoov'ring zwemt!
Hoe niemand dan iets doet of zegt,
Dat woede doet ontstaan!
Men trekt dan ook zijn nek niet recht
En gaat niet vooraan staan.
 
O, hoe men dan zo goedgemutst,
Zo vreedzaam werkt en leeft!
Hoe om het bed waarop men rust,
De slaap zo zeeg’nend zweeft!
Want Schattebout weert af gestaag
Wat giftig bijt en steekt;
Al stak een stoker nog zo graag,
De kans daartoe ontbreekt!
 
Ik zing, m’n vriend, geloof me maar,
Geen fabel voor een kind,
Zelfs als je ’t wonder vreemd en raar
En ongelooflijk vindt.
Mijn lied geeft slechts de zwakke schijn
Weer van de lieflijkheid
Die Schattebout op groot en klein
Met woord en wezen spreidt.
 
Ach! Had je ooit maar haar gekend,
Mijn kleine lieve Saar,
- De dood bracht haar aan ’s levens end,
Wreed achter ’t trouwaltaar -,
Dan zag je het compleet stramien
Wat Schattebout vermag;
Je zou in ‘t licht der waarheid zien
Als in de held’re dag.
 
Door haar werd ‘k honderdmaal behoed,
Als ‘k weer eens draafde door.
Zacht bracht zij ’t terug in mijn gemoed,
Wanneer ik het verloor.
Nu grist een geest van ongeduld
Het weg vaak, niet zo kies.
Pas als ‘k moet boeten voor mijn schuld,
Betreur ik het verlies.
 
O, wat ooit bloempjes wonderkracht
Op allerlei gebied
Aan mijn beminde heeft gebracht,
Zegt niet het langste lied! –
Daar ’t meer dan zijde, parels, goud
De schoonheid glans bereidt,
Noem ik het ‘Bloempje Schattebout’,
Maar ’t heet – Bescheidenheid.

About the headline (FAQ)

View original text (without footnotes)
Title "Das Blümchen Wunderhold" = "Bloempje Schattebout"
1 Beethoven: “Met wangen bol van waan/ En ’n neus die enkel ether looft /Dat lokt beslist niet aan.”


Authorship

  • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2014 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., please ask the copyright-holder(s) directly.

    Lau Kanen.  Contact: boudewijnkanen (AT) gmail (DOT) com


    If the copyright-holder(s) are unreachable for three business days, please write to:


Based on

 

This text was added to the website: 2014-09-19
Line count: 96
Word count: 530