by Friedrich von Schiller (1759 - 1805)
Translation © by Lau Kanen

Auch das Schöne muß sterben! Das...
Language: German (Deutsch) 
Available translation(s): DUT ENG ENG FRE ITA
Auch das Schöne muß sterben! Das Menschen und Götter bezwinget,
Nicht die eherne Brust rührt es des stygischen Zeus.
Einmal nur erweichte die Liebe den Schattenbeherrscher,
Und an der Schwelle noch, streng, rief er zurück sein Geschenk.
Nicht stillt Aphrodite dem schönen Knaben die Wunde,
Die in den zierlichen Leib grausam der Eber geritzt.
Nicht errettet den göttlichen Held die unsterbliche Mutter,
Wann er, am skäischen Tor fallend, sein Schicksal erfüllt.
Aber sie steigt aus dem Meer mit allen Töchtern des Nereus,
Und die Klage hebt an um den verherrlichten Sohn.
Siehe, da weinen die Götter, es weinen die Göttinnen alle,
Daß das Schöne vergeht, daß das Vollkommene stirbt.
Auch ein Klaglied zu sein im Mund der Geliebten, ist herrlich,
Denn das Gemeine geht klanglos zum Orkus hinab.

About the headline (FAQ)

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

  • DUT Dutch (Nederlands) [singable] (Lau Kanen) , "Klaagzang", copyright © 2014, (re)printed on this website with kind permission
  • ENG English (Emily Ezust) , no title, copyright ©
  • ENG English [singable] (Daniel Platt) , copyright © 2009, (re)printed on this website with kind permission
  • FRE French (Français) (Pierre Mathé) , "Nénies", copyright © 2008, (re)printed on this website with kind permission
  • ITA Italian (Italiano) (Ferdinando Albeggiani) , "Anche la Bellezza è destinata a morire!", copyright © 2009, (re)printed on this website with kind permission


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website between May 1995 and September 2003.
Line count: 14
Word count: 128

Klaagzang
Language: Dutch (Nederlands)  after the German (Deutsch) 
Ook het schone moet sterven! Wat mensen en goden zo aangrijpt,
Niet het ijzeren hart roert het van de1 Stygische Zeus2.
Eenmaal slechts vermurwde de liefde de Schimmenregeerder,
En op de drempel nog, streng, riep hij terug wat hij schonk3.
Niet stelpt Aphrodite de mooie jongen4 de wonde, 
Die in zijn prachtige lijf wreed heeft de ever gescheurd.
Niet kan redden haar godd’lijke held de onsterf’lijke moeder5, 
Wanneer hij, bij de6 Skaeische poort vallend, zijn noodlot volbrengt.
Echter zij stijgt uit de zee met alle dochters van Nereus,
En hun klaagzang vangt aan om de verheerlijkte zoon.
Zie nu, daar wenen de goden, daar wenen de godinnen alle,
Dat het schone vergaat, dat het volkomene sterft.
Ook een klaaglied te zijn in de7 mond der geliefden, is prachtig
Want het gewone gaat klankloos naar Orcus omlaag.

View original text (without footnotes)
1 Van de: Bij Brahms te zingen op twee achtsten
2 De Stygische Zeus: de heerser van Orcus, de onderwereld achter de Styx, i.c. Hades (bij de Romeinen Pluto geheten), heersend over de schimmen der doden.
3 Toen de zanger Orpheus zijn echtgenote Euridike door de beet van een slang verloren had, daalde hij in de onderwereld af en wist door zijn ontroerende gezang Hades/Pluto te bewegen haar aan hem terug te geven. Omdat echter Orpheus, tegen diens uitdrukkelijke verbod in, naar haar omkeek vóór zij de bovenwereld bereikt had, werd zij hem weer ontnomen.
4 De knappe jongeman Adonis, waar de godin Aphrodite verliefd op was, werd tijdens de jacht door een ever dodelijk gewond. Uit zijn bloed, dat Aphrodite niet kon stelpen, ontstond de roos.
5 De jonge held Achilles, zoon van de Thessalische koning Peleus en de zeegodin Thetis (een van de vijftig Nereïden, de lieftallige dochter van de oude zeegod Nereus) vond bij de belegering van Troje, bij de Skaeische Poort , de dood door een pijl die de Trojaanse koningszoon Paris hem in zijn hiel schoot. Zijn moeder had hem dadelijk na zijn geboorte in de wateren van de Styx gedompeld, om hem onkwetsbaar te maken. Maar aan zijn hiel, waaraan zij hem had vastgehouden, was hij kwetsbaar gebleven.
6 Bij de: bij Brahms te zingen op twee achtsten
7 In de: bij Brahms te zingen op twee achtsten

Authorship

  • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2014 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., please ask the copyright-holder(s) directly.

    Lau Kanen.  Contact: boudewijnkanen (AT) gmail (DOT) com


    If the copyright-holder(s) are unreachable for three business days, please write to:


Based on

 

This text was added to the website: 2014-12-23
Line count: 14
Word count: 136