Translation © by Lau Kanen

Wach auf, mein Hort
Language: German (Deutsch) 
Available translation(s): DUT FRE
Wach auf, mein Hort,
Vernimm mein Wort,
Merk auf, was ich dir sage:
Mein Herz das wüt't
Nach deiner Güt
Laß mich, Frau nicht verzagen,
Ich setz zu dir 
All mein Begier,
Das glaub du mir,
Laß mich der Treu genießen.

Dein stolzen Leib
Du mir verschreib,
Und schleuß mir auf dein Herze,
Schleuß mich darein,
Herzliebste mein,
Wend mir mein großen Schmerzen,
Und den ich trag
Tag unde Nacht
Zu dir allein,
Werd mir freundlich zu Willen.

Ach, junger Knab, 
Dein Bitt laß ab,
Du bist mir viel zu wilde 
Und wenn ich tät 
Nach deiner Bitt,
Ich fürcht, es blieb nicht stille.
Ich dank dir fast,
Mein werter Gast,
Der Treue dein,
Die du mir gönnst von Herzen.

Da lagn die Zwei,
Ohn Sorgen frei,
Die lange Nacht in Freuden,
Bis übr sie schien
Der Tag herein,
Noch soll mein Treu nicht leiden,
Noch für und für
Lieg ich an dir,
Das trau du mir,
Laß mich der Lieb genießen.

Der Wächter an
Der Zinnen stand:
Liegt Jemand hier verborgen,
Der mach sich auf
Und zieh davon,
Daß er nicht komm in Sorgen.
Nimm Urlaub von
Dem schönen Weib,
Denn es ist Zeit,
Es scheint der helle Morgen.

Von dann er sich schwang
Hub an und sang
Wie es ihm wär ergangen
Mit einem Weib,
Ihr stolzer Leib
Hätt ihn mit Lieb umfangen.
Hätt ihn verpflicht,
Hub an und dicht't
Ein Tageweis
Von einer schönen Frauen.

About the headline (FAQ)

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Available translations, adaptations, and transliterations (if applicable):

  • FRE French (Français) (Pierre Mathé) , title 1: "Réveille-toi, mon trésor", copyright © 2013, (re)printed on this website with kind permission
  • DUT Dutch (Nederlands) [singable] (Lau Kanen) , title unknown, copyright © 2015, (re)printed on this website with kind permission


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website between May 1995 and September 2003.
Line count: 60
Word count: 238

Ontwaak, mijn schat
Language: Dutch (Nederlands)  after the German (Deutsch) 
Ontwaak, mijn schat,
En luister wat,
Let op wat ik ga vragen:
Mijn hart zoekt fleur
In jouw faveur.
Laat, vrouw, mij niet versagen.
Op jou zet ‘k in
Mijn ziel en zin,
Zie dat maar in,
Laat mij van trouw genieten.
 
Jouw trotse lijf,
Zij mijn bedrijf,
Laat in je hart mij kijken,
Sluit mij daar in,
Mijn hartsvriendin,
Doe mijn verdriet toch wijken.
Om wat ‘k verdraag,
Bij dag, bij nacht,
Voor jou, vorstin,
Wees vriend’lijk mij ter wille.
 
Ach, jongeman,
Genoeg daarvan,
Je bent mij veel te lustig
En als ik deed
Wat jij mij smeekt,
Ik vrees, het bleef niet rustig.
Ik dank je zeer,
Mijn waarde heer,
Ja, voor je trouw,
Die je mij schenkt van harte.
 
Toen lagen zij bei,
Van zorgen vrij,
De lange nacht heel blijde,
Tot over hen heen
De dag al scheen,
Nog zal mijn trouw niet lijden.
Nog heel lang, vrouw
Lig ik bij jou,
Geloof mij nou,
Laat liefde mij genieten.
 
De wachtersman
De burcht op kwam:
Ligt iemand hier verborgen?
Hij sta snel op
En ga dan heen,
Dat hij niet komt in zorgen.
Neem afscheid van
De mooie vrouw,
Het luistert nauw,
Reeds schijnt de helle morgen.
 
Van daar vlug hij sprong,
Hief aan en zong
Wat hem was overkomen
Met een mooi wijf;
Haar fiere lijf
Had minnend1 hem vastgenomen.
Had hem verplicht,
Hij heeft gedicht
Een meezingwijs
Over een schone vrouwe.

About the headline (FAQ)

View original text (without footnotes)
1 Minnend: bij Brahms te zingen op twee achtsten.

Authorship

  • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2015 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., please ask the copyright-holder(s) directly.

    Lau Kanen.  Contact: lcpkanen (AT) gmail (DOT) com


    If the copyright-holder(s) are unreachable for three business days, please write to:


Based on

 

This text was added to the website: 2015-03-06
Line count: 60
Word count: 237