by Bertel Gripenberg (1878 - 1947)
Translation © by Emily Ezust

Teodora
Language: Swedish (Svenska) 
Available translation(s): ENG FIN
Det frasar af silke, det strålar af rubiner,
Det böljar af bländande guldbrokad
Och natten är stilla och fullmånen skiner
I glans öfver kejsarens stoltastad.

Och skuggorna falla så mörka och stora
På gatornas glättade mar morsten.
Hon kommer, kejsarinnan, hon nalkas, Teodora,
I full månens skimrande, skälfvande sken.

Nu, nalkas Teodora min lustgård i natten,
När österlandets rosor stå röda som blod,
Och svagt sorlar springbrunnens plaskande vatten,
Och månljuset dallrar kring Astarots stod.

Hon kommer med smygande fotsteg som knarra så sakta,
Så sakta på gångarnas sand,
Hon nalkas med lemmar som skälfva
Och darra af lågande lustars omättliga brand.

Teodora, jag vill kyssa dina läppar, som befalla
Och kyssa och smila i samma sekund,
Kejsarinna, jag vill kyssa din hånande, kalla
Och törstande heta, förrädiska mun...

Jag vill dricka dina blickar, som tvinga och suga,
Jag vill smeka ditt eldröda, doftande hår.
Teodora, jag vill tro dina eder, som ljuga,
Jag vill glöm ma fördärfvet, som följer ditt spar!

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • ENG English (Emily Ezust) , "Teodora", copyright © 2019
 • FIN Finnish (Suomi) (Erkki Pullinen) , "Teodora", copyright © 2015, (re)printed on this website with kind permission


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website between May 1995 and September 2003.
Line count: 24
Word count: 162

Teodora
Language: English  after the Swedish (Svenska) 
The shaking of silk, the glitter of rubies,
The dazzling shimmer of gold brocade;
And the night is still and the full moon is shining
In glory over the emperor's proud city.

And the shadows fall so dark and large
Upon the smooth marble of the streets --
She comes, the Empress -- she approaches, Teodora,
In the full moon's shimmering, trembling glow.

Now Teodora approaches my garden in the night,
When the roses of the east are as red as blood,
And the falling water softly splashes in the fountain,
And the moonlight gleams around the statue of Astarots.

She comes with secret steps that whisper so softly,
So softly on the sand of the paths,
She approaches with quivering limbs,
Trembling with the fire of insatiable lust.

Theodora, I long to kiss your lips that command
And kiss and smile at the same time;
Empress, I long to kiss your mocking, cold
And thirstingly hot, deceptive mouth ...

I long to drink in your eyes that force and devour,
I long to caress your fiery, scented hair.
Theodora, I long to believe your lies,
I long to forget the ruin that follows you!

Authorship

 • Translation from Swedish (Svenska) to English copyright © 2019 by Emily Ezust

  Emily Ezust permits her translations to be reproduced without prior permission for printed (not online) programs to free-admission concerts only, provided the following credit is given:

  Translation copyright © by Emily Ezust,
  from the LiederNet Archive -- https://www.lieder.net/

  For any other purpose, please write to the e-mail address below to request permission and discuss possible fees.


Based on

 

This text was added to the website: 2019-07-22
Line count: 24
Word count: 193