by St. Thomas Aquinas (1225? - 1274)
Translation Singable translation © by Gerard Weel (b. 1938)

Lauda Sion Salvatorem
Language: Latin 
Lauda Sion Salvatorem,
lauda ducem et pastorem,
in hymnis et canticis.
Quantum potes, tantum aude:
quia maior omni laude,
nec laudare sufficis.

Laudis thema specialis,
panis vivus et vitalis
hodie proponitur.
Quem in sacrae mensa cenae,
turbae fratrum duodenae
datum non ambigitur. 

Sit laus plena, sit sonora,
sit iucunda, sit decora
mentis iubilatio.
Dies enim solemnis agitur,
in qua mensae prima recolitur
huius institutio. 

In hac mensa novi Regis,
novum Pascha novae legis,
phase vetus terminat.
Vetustatem novitas,
umbram fugat veritas,
noctem lux eliminat.

Quod in coena Christus gessit,
faciendum hoc expressit
in sui memoriam.
Docti sacris institutis,
panem, vinum in salutis
consecramus hostiam. 

Dogma datur christianis,
quod in carnem transit panis,
et vinum in sanguinem.
Quod non capis, quod non vides,
animosa firmat fides,
praeter rerum ordinem.

Sub diversis speciebus,
signis tantum, et non rebus,
latent res eximiae.
Caro cibus, sanguis potus:
manet tamen Christus totus
sub utraque specie. 

A sumente non concisus,
non confractus, non divisus:
integer accipitur.
Sumit unus, sumunt mille:
quantum isti, tantum ille:
nec sumptus consumitur. 

Sumunt boni, sumunt mali:
sorte tamen inaequali,
vitae vel interitus.
Mors est malis, vita bonis:
vide paris sumptionis
quam sit dispar exitus. 

Fracto demum sacramento,
ne vacilles, sed memento
tantum esse sub fragmento,
quantum toto tegitur.
Nulla rei fit scissura:
signi tantum fit fractura,
qua nec status, nec statura
signati minuitur. 

Ecce Panis Angelorum,
factus cibus viatorum:
vere panis filiorum,
non mittendus canibus.
In figuris praesignatur,
cum Isaac immolatur,
agnus Paschae deputatur,
datur manna patribus. 

Bone pastor, panis vere,
Iesu, nostri miserere:
Tu nos pasce, nos tuere,
Tu nos bona fac videre
in terra viventium.
Tu qui cuncta scis et vales,
qui nos pascis hic mortales:
tuos ibi commensales,
coheredes et sodales
fac sanctorum civium.
Amen. Alleluia.

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

    [ None yet in the database ]

Settings in other languages, adaptations, or excerpts:

  • Also set in Latin, [adaptation] ; composed by François Couperin.

Other available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

  • DUT Dutch (Nederlands) [singable] (Gerard Weel) , "Huldig, Sion, de bevrijder", copyright ©, (re)printed on this website with kind permission
  • ENG English (Richard Crashaw) , "Lauda Sion salvatorem"
  • GER German (Deutsch) (Franz Xaver Riedel) , "Deinem Heiland, deinem Lehrer", written 1773


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2008-08-09
Line count: 81
Word count: 288

Huldig, Sion, de bevrijder
Language: Dutch (Nederlands)  after the Latin 
Huldig, Sion, de bevrijder
Loof de herder, zing de leider
liederen en samenzang!
Durf voluit uw lof te uiten,
zing van binnen, zing van buiten:
hoogste lof past bij zijn rang!

Heden moet gij zeker zingen
om het grootste aller dingen:
brood dat leeft en leven geeft!
Eens is het de Twaalf gegeven:
‘t afscheidsmaal van Jezus’ leven,
waarvan elk gegeten heeft.

Sindsdien is er alle reden
voort te zingen tot op heden
met een jubelende geest!
Ja, vandaag is de dag vol feestelijkheid
die die eerste maaltijd werd toegewijd
sinds de stichting van dit feest.

Eet bij deze nieuwe koning
't nieuwe paaslam in zijn woning!
Weg met de voorbije tijd!
Oud bezwijkt nu, nieuw gaat voor;
schaduw wijkt, want licht breekt door, 
nu de zon de nacht bestrijdt.

Wat eerst Christus zelf eens opbracht,
gaf hij ons te doen als opdracht
tot zijn gedachtenis.
Onderricht door heil’ge normen
gaan wij brood en beker vormen
tot wat ons het heilzaamst is.

Wat elk christenmens moet weten
is dat brood hier vlees mag heten
en dat wijn betekent: bloed.
Waar geen inzien helpt of kijken
zal bij ondervinding blijken
wat het diepgaand geloven doet.

Door de buitenkant verwezen
-enkel uiterlijk, geen wezen-
vindt men een verheven schat.
Vlees duidt eten, bloed duidt drinken;
dat kan Christus niet verminken,
daar elk deel hem heel bevat.

Eten laat hem ongeschonden,
breken kan hem niet verwonden:
gaaf treedt hij ons tegemoet.
Of er één of duizend eten,
zijn bereik is niet te meten,
daar dit delen groeien doet.

Allen eten: goeden, kwaden,
maar verschil volgt na hun daden:
leven of ten onder gaan.
Goed vindt leven, kwaad moet sterven;
hoe verschillend is het erven
door wie voor het oordeel staan.

Als men het heilig brood moet breken,
dan zij elke schroom geweken:
ieder deeltje van dit teken
draagt de waarde van het geheel.
Van echt breken is geen sprake,
slechts het uiterlijk kan men raken;
geestelijk doet dit niet ter zake:
onze Heer blijft gaaf en heel.

Zie: het brood dat engelen wensen
wordt tot voedsel voor de mensen;
houdt het binnen mensengrenzen,
werpt het niet voor honden neer.
Houdt van vroeger in gedachten:
Isaak die als offer wachtte,
Mozes die het paaslam slachtte
en het Manna van weleer.

Goede Herder, brood ten leven,
Jezus, wil ons kwaad vergeven,
leid ons, door uw zorg gedreven,
naar het landgoed, hoog verheven,
in het land voorbij de tijd.
Gij die mateloos wijs en machtig
ons hier weidt, de dood indachtig,
maak ons eens met U deelachtig
aan de tafel, rijk en prachtig,
van de kring der eeuwigheid.
Amen. Alleluia.

Confirmed with http://www.gerardweel.nl/sequensen/sequensen_3.php


Authorship

Based on

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

    [ None yet in the database ]


Researcher for this text: Lau Kanen [Guest Editor]

This text was added to the website: 2019-07-07
Line count: 81
Word count: 434