by Ludvik Władysław Franciszek Kondratowicz (1823 - 1862), as Władysław Syrokomla

Po nocnéj rosie
Language: Polish (Polski) 
Po nocnéj rosie,
Płyń dźwięczny głosie,
Niech się twe echo rozszerzy,
Gdzie nasza chatka,
Gdzie stara matka
Krząta się koło wieczerzy.

Jutro dzień święta;
Niwa nie z żęta
Niechaj przez jutro dojrzewa,
Niech wiatr swawolny,
[I]1 konik polny,
Niechaj skowronek tu śpiewa.

[Blizko już blizko]2
Chatnie ognisko
Znużone serce weseli;
Tam pracowita
Matka [mnie]3 spyta:
„[Wieleście]4 w polu nażęli?”
„Matko, jam młoda,
[Sił]5 moich szkoda,
[Słońce mi spiekło oblicze]6!
Źle szła robota,
Przeszkadza słota
I [moje dumki dziewicze]7.”

About the headline (FAQ)

View original text (without footnotes)
1 Moniuszko: "Niech"
2 Moniuszko: "Już blisko, blisko
3 Moniuszko: "mię"
4 Moniuszko: "Ileście"
5 Moniuszko: "rąk"
6 Moniuzko: "szkoda na skwarze oblicza"
7 Moniuszko: "moja dumka dziewicza"

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website between May 1995 and September 2003.
Line count: 24
Word count: 78