by William Shakespeare (1564 - 1616)
Translation by Jaroslav Vrchlický (1853 - 1912)

Lo, here the gentle lark, weary of rest
Language: English 
Lo, here the gentle lark, weary of rest,
From his moist cabinet mounts up on high,
And wakes the morning, from whose silver breast
The sun ariseth in his majesty;
Who doth the world so gloriously behold
That cedar-tops and hills seem burnish'd gold.

Venus salutes him with this fair good-morrow:
'O thou clear god, and patron of all light,
From whom each lamp and shining star doth borrow
The beauteous influence that makes him bright,
There lives a son that suck'd an earthly mother,
May lend thee light, as thou dost lend to other.'

H. Bishop sets lines 1-4

About the headline (FAQ)

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2004-05-19
Line count: 12
Word count: 95

Teď skřivánek se v čilém plesu zdvih
Language: Czech (Čeština)  after the English 
Teď skřivánek se v čilém plesu zdvih,
z vlhkého hnízda k nebi letí v chvatu,
den budí, jemuž z ňader stříbrných
se noří slunce v plném majestátu;
tak mocně plá, že hroty cedrů, hory
jak zlato tekuté žhnou v lesku zory.

Jej Venuše svým ‚dobrým jitrem‘ zdraví:
„Ty jasný bože, pane světla všeho,
kterému hvězda i knot lampy žhavý
svůj paprsk vděčí světla líbezného,
hoch, zemské matky syn, tu živ jest krásný,
jak jiní tebou, moh bys jím vzplát jasný.“

About the headline (FAQ)

Confirmed with SHAKESPEARE, William. Historie. II, Básně, translated by Jaroslav Vrchlický, Praha : SNKLU, 1964, pages 321–369.


Authorship

Based on

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

    [ None yet in the database ]


Researcher for this text: Andrew Schneider [Guest Editor]

This text was added to the website: 2019-11-27
Line count: 12
Word count: 80