by Vítězslav Hálek (1835 - 1874)
Translation by Josef Štýbr (1864 - 1938)

Tak často mi to připadá
Language: Czech (Čeština) 
Tak často mně to připadá,
když přivinu Tě k sobě,
žes k vůli mně zde na světě
a já že k vůli Tobě.

Není to snadné světem jít
a nezabloudit v scestí;
však štěstí v světě největší,
být druhu svému k štěstí.

A má-li král svou korunu,
bůh má-li svoje nebe,
a má-li ptáček jarní háj :
mám já, panenko, Tebe. 

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Settings in other languages, adaptations, or excerpts:

Other available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

  • ENG English (Josef Štýbr) , first published 1920


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2008-11-17
Line count: 12
Word count: 61

So often it appears to me
Language: English  after the Czech (Čeština) 
So often it appears to me,
As I embrace and love Thee,
That Thou art for me in the world
And I for the sake of Thee.

’Tis difficult through life to pass
Avoiding all deflection;
But to give others happiness
Is greatest satisfaction.

And if the king enjoys his crown
And God has heaven’s Eden
And birds have forest in the spring,
I do have Thee, my maiden.

About the headline (FAQ)

Authorship

Based on

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

    [ None yet in the database ]


Researcher for this text: Andrew Schneider [Guest Editor]

This text was added to the website: 2020-04-19
Line count: 12
Word count: 69