Svatba
Language: Slovak (Slovenčina) 
A ty Anča krásna,
Už vo voze kasňa,
Na kasni periny:
Už ťa vyplatili.

A z tejto dediny
Na druhú dedinu
Ideme opáčiť
Novotnú rodinu.

Kasňa je z javora,
Perina z pápera,
A to švarnô devča
Už nemá frajera,

Keď nemá frajera,
Ale bude muža,
Nebude prekvitať,
Ako v poli ruža.

Ruža som ja, ruža,
Pokým nemám muža,
Keďbudem mať muža,
Spadňe so mna ruža.

Teraz sa ty, Anča,
Teraz sa oklameš:
My pôjdeme domov
A ty tu ostaneš.

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Settings in other languages, adaptations, or excerpts:


Researcher for this text: Ferdinando Albeggiani

This text was added to the website: 2007-11-13
Line count: 24
Word count: 79