Translation by Johan Ludvig Runeberg (1804 - 1877)

Himlars rymd sin konung ärar
Language: Swedish (Svenska)  after the Latin 
Available translation(s): ENG
Himlars rymd sin konung ärar,
  himlars härar 
prisa den, dem väsen gett;
fästet skaparns namn förkunnar,
  stjärnemunnar 
sjunga utan vila det.

Dagen spegla vill för dagen
  anletsdragen 
av den sol, som evig är;
matt, som var, åt natt, som bliver,
  budskap giver, 
att den Högste spiran bär.

Var ett språk förnims och höres,
  tunga röres, 
var ett ord kan talas här,
var en suck, ett ljud kan höjas,
  stämma böjas, 
allt om Herran vittne bär.

Allting skapat lyder Herran,
  när och fjärran, 
i hans vilja röres allt.
Skåda dagens kongungs bana,
  se och spana, 
går han ej, som Gud befallt?

Som en brudgum fram han träder,
  ler och gläder, 
tröttnar och till vila går;
nästa dag han syns med samma
  väg och flamma 
som för tusen, tusen år.

Vill du livets visdom finna,
  vill du vinna 
för ditt hjärta frid och tröst,
lyft mot Herran i det höga
  upp ditt öga, 
se hans verk och hör hans röst!

Herrans lagar rubbas icke;
  vart vi blicka, 
se vi, hur de fasta stå.
Herrans vittnesbörd ock lika
  kan ej svika; 
vis är den, som bor därpå.

Herrans bud, de äro klara,
  uppenbara 
och upplysa ögonen;
Herrans fruktan hjärtan renar,
  ädelstenar 
smycka mänskan ej som den.

Herre, se doch oss, de svaga!
  Lustar jaga, 
synden för oss på sin stråt.
Ho förstår, hur titt han bryter,
  håg förbyter? 
Fräls oss, Herre, och förlåt!

Ära Gud i höjden;
  friden, fröjden, 
saligheten vare hans!
Han skall oket sönderkrossa,
  oss förlossa, 
som om ingen synd mer fanns.

About the headline (FAQ)

Authorship

Based on

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Settings in other languages, adaptations, or excerpts:

Other available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • ENG English (Alexandra Glynn) , "Earth and heaven tell His glory", copyright © 2009, (re)printed on this website with kind permission


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2009-01-18
Line count: 60
Word count: 251