by Maksim Antonivich Slavinsky (1868? - 1945?)

V`yet`sya stezhka
Language: Ukrainian (Українська) 
V`yet`sya stezhka pomizh zhy`tom,
Porosla travoyu,
Tam koly`s` shhovechir litom
YA xody`v z toboyu.

Graye viter koloskamy`,
Naxy`lya yix doli.
YA pry`jshov syudy` z sl`ozamy`
Tyazhkoyi nedoli.

Stanu zemlyu ciluvaty`,
Shho ty` poxody`la,
Stanu plakaty`-ry`daty`
Za toboyu, my`la.

V`yet`sya stezhka pomizh zhy`tom,
Porosla travoyu,
Xozhu-brozhu, nuzhu svitom,
Tyazhko za toboyu.

Show a transliteration: DIN | GOST

Note on Transliterations

Show untransliterated (original) text

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2009-06-16
Line count: 16
Word count: 50