by Percy Bysshe Shelley (1792 - 1822)
Translation by Jaroslav Vrchlický (1853 - 1912)

One word is too often profaned
Language: English 
One word is too often profaned
For me to profane it,
One feeling too falsely disdained
For thee to disdain it;
One hope is too like despair 
For prudence to smother,
And pity from thee more dear
Than that from another.

I can give not what men call love,
But wilt thou accept not  
The worship the heart lifts above
And the Heavens reject not, --
The desire of the moth for the star,
Of the night for the morrow,
The devotion to something afar
From the sphere of our sorrow?

About the headline (FAQ)

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

  • CZE Czech (Čeština) (Jaroslav Vrchlický) , "Sloky", Prague, J. Otto, first published 1901


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2005-01-30
Line count: 16
Word count: 90

Sloky
Language: Czech (Čeština)  after the English 
Jest výraz často zneužitý,
bych zneužil ho též,
falešně zhrdané jsou city,
nechť jimi pohrdneš!
Je naděj rovna zoufalství,
než moudrostí by utlumena,
však soucit, jímž tvá hruď se chví,
jest dražší, než dá jiná žena.

Dát nemohu, co láskou zve se,
však nezdeptáš snad cit,
jejž srdce vzhůru k Nebi nese,
a Nebe nesmí zapudit
po hvězdách touhu červa, snivé
stesk noci po jitru a vzlet
za něčím v oddanosti tklivé,
co nad sferou je našich běd?

Confirmed with SHELLEY, P. B. Výbor lyriky, translated by Jaroslav Vrchlický, Praha: J. Otto, 1901, page 131.


Authorship

Based on

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

    [ None yet in the database ]


Researcher for this text: Andrew Schneider [Guest Editor]

This text was added to the website: 2019-07-26
Line count: 16
Word count: 78