by Caroline Pichler (1769 - 1843)
Translation © by Lau Kanen

Klag', o meine Flöte! klage
Language: German (Deutsch) 
Available translation(s): CAT DUT ENG FRE
Alexis
 [Klag', o]1 meine Flöte! klage
 Die entschwundnen schönen Tage,
 Und des Frühlings schnelle Flucht,
 Hier auf den verwelkten Fluren,
 Wo mein Geist umsonst die Spuren
 [Süß gewohnter]2 Freuden sucht!
 
 [Klag', o]1 meine Flöte! klage!
 Einsam rufest du dem Tage,
 Der dem Schmerz zu spät erwacht.
 Einsam schallen meine Lieder,
 Nur das Echo hallt sie wieder
 Durch die Schatten stiller Nacht.
 
 [Klag', o]1 meine Flöte! klage
 Die entflohnen schönen Tage,
 Wo ein Herz, das mir nur schlug,
 Deinen sanften Liedern lauschte,
 Zürnend, wenn ein Zephyr rauschte,
 Und den kleinsten Laut vertrug.
 
 [Klag', o]1 meine Flöte! klage!
 Nimmer kehren diese Tage!
 Ungerührt hört Delia
 Meiner Lieder banges Sehnen,
 Sie, die ich bey deinen Tönen
 Oft in Lust verloren sah!
 
 [Klag', o]1 meine Flöte! klage!
 Kürzt den Faden meiner Tage
 Bald der strengen Parze Stahl;
 [Klage dann]3 auf Lethe's Matten
 Irgend einem guten Schatten
 Meine Lieb' und meine Qual!

About the headline (FAQ)

View original text (without footnotes)

Confirmed with Idyllen. von Carolina Pichler, gebornen von Greiner. Wien Im Verlage bey Anton Pichler. 1803, pages 28-29; and with Sämmtliche Werke von Caroline Pichler, gebornen von Greiner. Zwölfter Theil. Wien, 1813. Gedruckt und im Verlage bey Anton Strauß, pages 34-35.

1 Schubert: "Klage,"
2 Pichler (1813 and later editions), and Schubert (Alte Gesamtausgabe): "Süßgewohnter"
3 Pichler (1813 and later editions), and Schubert (Alte Gesamtausgabe): "O dann sing'"

Authorship:

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive):

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

  • CAT Catalan (Català) (Salvador Pila) , "El cantaire al rocam", copyright © 2018, (re)printed on this website with kind permission
  • DUT Dutch (Nederlands) [singable] (Lau Kanen) , copyright © 2010, (re)printed on this website with kind permission
  • ENG English (Sharon Krebs) , copyright © 2017, (re)printed on this website with kind permission
  • FRE French (Français) (Guy Laffaille) , copyright © 2012, (re)printed on this website with kind permission


Research team for this text: Richard Morris , Sharon Krebs [Guest Editor] , Peter Rastl [Guest Editor]

This text was added to the website between May 1995 and September 2003.
Line count: 31
Word count: 147

Klaag maar, blijf, mijn fluit, maar...
Language: Dutch (Nederlands)  after the German (Deutsch) 
Alexis
 Klaag maar, blijf, mijn fluit, maar klagen!
 Van verdwenen mooie dagen
 En van lentes snel vertrek,
 Hier in 't veld, verlept, verloren,
 Waar 'k niet meer de zoete sporen
 Van vertrouwde vreugd' ontdek.
 
 Klaag maar, blijf, mijn fluit, maar klagen!
 Eenzaam roep je om het dagen,
 Waar verdriet vergeefs op wacht.
 Eenzaam klinken hier mijn zangen;
 Slechts hun echo laat zich vangen
 In de donk're, stille nacht.
 
 Klaag maar, blijf, mijn fluit, maar klagen!
 Van voorbije mooie dagen,
 Toen een hart voor mij slechts sloeg
 En jouw zachte zang aanhoorde,
 Toornig, als een Zefier stoorde,
 En het kleinst geluid meedroeg.
 
 Klaag maar, blijf, mijn fluit, maar klagen!
 Nooit weer komen deze dagen!
 Delia hoort onberoerd
 In mijn lied'ren 't bang verlangen,
 Zij, die door jouw lied gevangen,
 Vaak in lust ik zag vervoerd!
 
 Klaag maar, blijf, mijn fluit, maar klagen!
 Wordt de vlasdraad van mijn dagen
 Dra verkort door 't Parcenstaal1;
 Zing dan uit op Lethe's2 weiden
 Voor een goede schim mijn lijden
 En mijn liefde, zo fataal!

About the headline (FAQ)

View original text (without footnotes)
Translated title "Der Sänger am Felsen" = "De zanger op de rots"
Note: this is a translation of Schubert's version.
1 Parcen: mythologische naam voor de drie Schikgodinnen (Grieks: Moiren, Latijn: Parcae), die 's mensen levensdraad spinnen en uiteindelijk doorknippen.
2 Lethe: in de Griekse mythologie rivier in de onderwereld, waaruit de doden drinken om hun aardse leven te vergeten (Gr. Lèthè = vergetelheid).

Authorship:

  • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2010 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., please ask the copyright-holder(s) directly.

    Lau Kanen.  Contact: boudewijnkanen (AT) gmail (DOT) com


    If the copyright-holder(s) are unreachable for three business days, please write to:


Based on:

 

This text was added to the website: 2010-08-26
Line count: 31
Word count: 169