by William Shakespeare (1564 - 1616)
Translation by Emmanuel Hiel (1834 - 1899)

Langs waar komt het lustbegin?
Language: Dutch (Nederlands)  after the English 
Langs waar komt het lustbegin
van de heilge zoete min,
's menschen leven kittlend in
langs de ziel of langs den zin?
Straalt het uit een vonklend oog
in een ander stralend oog ?
Sterft in 't oog het minbetoog,
waar het eens zoo warm uit vloog? --
Dat de doodenklok dan bromm'...
Ik begin al: bam, bim, bom!

CHOOR:
 Bam, bim, bom!

Gij, niet door den schijn misleid,
tracht naar geene nieuwigheid,
neem de zoete aanminnigheid,
die u niets dan vreugd bereidt.
Is uw hartewensch voldaan,
waarom blijft ge koeltjes staan?
Zoekt ge lust op uwe baan,
spreek uw lief dan kussend aan.
Dat de levensklokke bromm'...
Ik begin al: bam , bim, bom !

CHOOR
 Bam, bim, bom!

Authorship:

Based on:

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive):

Settings in other languages, adaptations, or excerpts:


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2011-06-27
Line count: 24
Word count: 119