Och hoe schoone vaart gij daar
Language: Dutch (Nederlands) 
Och hoe schoone vaart gij daar,
[helderblanke]1 mane klaar,
hooge boven veld en wee,
[zwemmende]2 in een wolkenzee!
 
't Dunkt mij dat gij weet en ziet
al [dat]3 u beneên geschiedt;
ai, en wilde of wenschte ik kwaad,
'k wierd benauwd voor uw gelaat.
 
Leedt alwie goedwillig is
door dees wereldwildernis,
en verlicht hem langs de baan
daar ik uw schoon beeld zie staan.
 
Schoon, doch schoonder duizendmaal,
Onbevlekte, is uw gestraal:
[Gij]4, die zonne en sterre en maan
diepe doet in 't donker staan.

About the headline (FAQ)

View original text (without footnotes)
Spelling changes used by Brengier: Leedt -> Leid; schoonder -> schooner
Spelling changes used by Mervillie: helderblanke -> helder blanke ; zwemmende -> zwemmend; beneên -> benêen ; Leedt -> Leidt ; schoonder -> schooner
Spelling changes used by Rettich: helderblanke -> helder blanke

1 sometimes "helderblauwe"
2 Brengier: "drijvend"
3 Brengier: "wat"
4 Rettich: "Zij"

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2012-08-23
Line count: 16
Word count: 85